Підкорення міжнародних наукових висот у музичному мистецтві

Підкорення міжнародних наукових висот у музичному мистецтві

Позитивні тенденції зближення України з Європою позначилися активізацією діяльності кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, зокрема активною міжнародною діяльністю кандидата мистецтвознавства, старшого викладача Боршуляк Альони Мирославівни.

Взаємодіючи з такою європейською установою, як Бидгощська Академія музики імені Фелікса Нововейського (Польща) кафедра музичного мистецтва залучає до процесів євроінтеграції перспективних науковців на основі прямої угоди про співпрацю з європейськими вишами.

Угода з Академією музики імені Фелікса Нововейського в Бидгощі (Польща) з Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка не залишилася декларацією намірів, а наповнюється новими змістовними науковими проектами.

26-28 листопада 2019 року в приміщенні Бидгощської Академії музики імені Фелікса Нововейського (Польща) відбулася міжнародна конференція: «The Past and Present in a Musical Work» (Минуле і сучасне в музичному творі), в якій взяла участь кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Боршуляк Альона Мирославівна.

Організатор конференції – кафедра теорії музики і композиції факультету композиції, теорії музики та звукорежисури музичної академії створили сприятливі умови для успішного і комфортного її проведення.

Мета конференції передбачала висвітлення актуальних мистецтвознавчих аспектів минулого і сучасного в музичній творчості композиторів сьогодення, налагодження співпраці та обміну досвідом між науковцями різних країн. Географія учасників конференції вражає: Австрія Угорщина, Словаччина, США, Латвія, Польша, Франція, Україна.

Зі вступним словом до учасників конференції звернулася доктор мистецтвознавства, професорка Анна Новак – декан факультету, композиції, теорії та звукорежисури Академії музики.

У рамках конференції науковці-мистецтвознавці висвітлювали питання сучасного стану та проблеми культурно-мистецького проектування в ХХІ столітті; національні компоненти в глобалізованому мистецькому просторі, зокрема в творах сучасних  композиторів, які не втрачають національного коріння; мистецтво історії інтерперсонального діалогу культур та їх взаємовпливу; антропологічних підходів до музичного твору в добу постмодернізму і музичного твору в діалозі з традицією та модернізмом.

Регламент роботи конференції передбачав 20 хвилин доповіді з презентацією англійською або польською мовами.

На високому фаховому рівні відбулася презентація доповіді: «The Dumka in the Songwriting of Polish and Ukrainian Composers» Альони Боршуляк, яка гідно представила на високому міжнародному рівні наш університет та Україну.

У власній доповіді Альона Мирославівна представила жанр думки як своєрідне відображення «картини світу» епохи романтизму в українській та польській музиці. Аргументувала, що в умовах культурного діалогу між Україною та Польщею, жанру думки належить функція центра взаємодії, котрий акумулював семантичні надбання культурного ареалу двох країн.

В рамках конференції відбулися концерти польських композиторів Бидгощської Академії музики, де були представлені сучасні твори в сольних, ансамблевих та оркестрових формах виконавства.

Звісно, участь у престижній міжнародній конференції стане гарним стимулюючим фактором в реалізації нових наукових устремлінь Альони Мирославівни в мистецькій освіті.

Тож є сподівання, що подальше співробітництво з цим та іншими вищими музичними навчальними закладами Польщі, сприятиме створенню позитивного іміджу нашого навчального закладу та нашої держави і ширше відкриє Європі науковий та творчий потенціал подільського краю України.

Маринін І.Г., доцент кафедри музичного мистецтва