Круглий стіл із випускниками спеціальності «Музичне мистецтво»

Круглий стіл із випускниками спеціальності «Музичне мистецтво»

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв впродовж багатьох років на основі Установчого договору від 27 лютого 2002 року тісно співпрацює з кафедрою музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в питаннях поглиблення практичної спрямованості підготовки вчителів музичного мистецтва та підвищення їх кваліфікації.

Варто зазначити, що в процесі співпраці випускова кафедра музичного мистецтва зарекомендувала себе як надійний партнер, здатний швидко реагувати на сучасні суспільні виклики та попит у забезпеченні коледжу  висококваліфікованими фахівцями різних років випуску.

13 грудня 2019 року в приміщенні Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв відбувся круглий стіл з проблеми підготовки вчителів музичного мистецтва: «Сучасна мистецька освіта: від теорії до практики». У ньому взяли участь Маринін Іван Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Нижник Сергій Володимирович – директор Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв та випускники університету, а нині провідні фахівці коледжу: Червоногородський Ігор Іванович – заступник директора Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв; Пшинешнюк Степан Степанович – голова циклової комісії музичного мистецтва естради, викладач класу акордеона, концертмейстер вищої категорії; Нелюбова Тетяна Борисівна – голова циклової комісії фортепіано та концертмейстерства, викладач І категорії класу фортепіано, концертмейстер вищої категорії; Мартинюк Ольга Володимирівна – викладач хорових та теоретичних дисциплін, спеціаліст І категорії.

Учасники круглого столу висловили думку про якість освітніх програм бакалавра і магістра та їх реалізації в навчальному  процесі вишу. Зокрема, зазначили, що освітні компоненти програм дозволили досягнути очікуваних результатів навчання та формування загальних і фахових компетентностей. Окреслили позитивні наслідки змін в освітньо-професійних програмах, зокрема збільшено кількість годин на навчальні дисципліни: основний музичний інструмент та концертмейстерський клас, оркестровий клас, педагогічну практику,  методику навчання гри на музичному інструменті тощо.

Зовнішні стейкхолдери освітніх програм університету проявили зацікавленість у якісній підготовці фахівців закладом вищої освіти, озвучили пропозиції щодо покращення практичної підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та набуття ними необхідних компетенцій для опанування інноваціями в мистецько-освітній практиці, а також обмінялися думками щодо нещодавніх змін, внесених до Закону про Вищу освіту.

Іван Маринін, доцент кафедри музичного мистецтва