Конференція трудового колективу університету

Конференція трудового колективу університету

Науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, котрі є обраними делегатами на конференцію трудового колективу закладу, традиційно напередодні Нового року на засіданні заслуховують щорічний звіт ректора Копилова Сергія Анатолійовича, доктора історичних наук, професора про виконання умов контракту № І-106 від 30 січня 2013 року, який укладено між ним та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (сьогодні – Міністерство освіти і науки України) за календарний рік відповідно до його розділів.

26 грудня 2019 року в актовій залі головного корпусу університету ректор Копилов С.А. також звітував перед конференцією трудового колективу університету, але зважаючи на завершення семирічного терміну контракту, делегатам конференції було представлено звіт про основні аспекти його діяльності за період з 2013 по 2019 роки.

У своїй доповіді ректор Копилов С.А. відзначив, що впродовж звітного періоду (2013-2019 роки) в складних суспільно-політичних та економічних умовах відбувався впевнений поступ університету силами його співробітників, здобувачів вищої освіти та ректора університету, що спільно творили і продовжують творити його славетну столітню історію. У своїй професійній діяльності ректор Копилов С.А., керуючись законодавством України про освіту та вищу освіту, науку та науково-технічну діяльність, наказами та директивами Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, іншими нормативно-розпорядчими документами в галузі вищої освіти, Статутом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція), Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, рішеннями Наглядової ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, ректорату; іншими нормативно-правовими документами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та найкращими університетськими традиціями, виконував свої контрактні обов’язки й статутні завдання, реалізовував державну політику в галузі освіти і науки, забезпечував в університеті функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, проведення сучасних наукових досліджень, реалізацію державницького підходу щодо національно-патріотичного виховання студентської молоді, міжнародної співпраці із зарубіжними закладами вищої освіти, науковими організаціями, установами та фондами в контексті інтернаціоналізації вищої освіти в Україні тощо. Пріоритетними напрямами в діяльності ректора Копилова С.А. були положення “Концепції розвитку Університету на 2013-2020 роки” та “Стратегічного плану розвитку Університету на 2018-2022 роки”, що сприяло підготовці високоосвічених фахівців, конкурентоспроможних на вітчизняному й міжнародному ринку праці.

Після завершення доповіді ректор Копилов С.А. наголосив, що для колективу Університету звітний період ректора закарбується в пам’яті перемогами студентів на спортивних змаганнях, олімпіадах і конкурсах, науковими здобутками викладачів, високими місцями закладу в академічних рейтингах та святкуванням 100-річчя від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Він подякував усім працівникам і студентам університету за сумлінну працю та навчання, розуміння та підтримку управлінських рішень, побажав миру, міцного здоров’я, достатку та злагоди, невичерпної сили й наснаги, творчого натхнення в усіх професійних починаннях у новому році.

Кілька доповідачів висловили свою точку зору щодо діяльності ректора та адміністрації університету. До обговорення долучилися: Завальнюк О.М., доктор історичних наук, професор (ректор університету з 2002 по 2012 роки); Баженова С.Е., завідувач, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктор історичних наук, старший науковий співробітник; Атаманчук П.С., завідувач, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктор педагогічних наук, професор; Гудима Н.В., завідувач, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент та ін.

Делегати конференції трудового колективу університету одноголосно схвалили звіт ректора Копилова С.А., повний текст якого буде оприлюднено на офіційному вебсайті університету в розділі «Публічна інформація».

Також делегати конференції трудового колективу університету розглянули та позитивно підтримали й інші питання порядку денного, зокрема: затвердження нового складу конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та внесення змін до складу вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яке представив Бесарабчук Г.В., керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти; оновлення складу комісії з трудових спорів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та внесення Змін і доповнень № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 роки, яке представив Коваленко Б.О., голова засідання, голова профспілкового комітету працівників університету.

Прес-центр університету