Університет у рейтингу вишів України за результатами вступної кампанії 2019 року

Університет у рейтингу вишів України за результатами вступної кампанії 2019 року

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» 23 січня 2020 року для широкого кола громадськості, майбутніх абітурієнтів, котрі планують вступати до закладів вищої освіти в 2020 року, їхніх батьків та всіх зацікавлених осіб й відкритими даними вступної кампанії оприлюднено результати щорічного рейтингу закладів вищої освіти України за результатами вступної кампанії 2019 року.

Статистичні дані рейтингу, що отримані інформаційною системою з Єдиної державної бази з питань освіти (ДП «Інфоресурс»), за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2019 році до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, дали можливість на 11 позицій покращити університету свій минулорічний результат та посісти 39 місце серед 225 ЗВО України (2018 рік – 50 місце серед 232 ЗВО України), а також збільшити показник зарахованих осіб на бюджет – 339 осіб (2018 рік – 301 особа). Конкурс на одне бюджетне місце до університету в 2019 році становив 1,49 (2018 рік – 1,57). Він визначається за принципами співвідношення загальної кількості поданих заяв зі встановленим «пріоритетом» до загальної кількості осіб, зарахованих на навчання за кошти державного бюджету.

У рейтингу Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка випередив такі провідні виші України, як: Запорізький національний університет (49 місце), Хмельницький національний університет (51 місце), Київський національний лінгвістичний університет (63 місце), Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (79 місце) та ін.

Рейтинг також визначає показник середнього бала ЗНО абітурієнтів, який розподілено серед усіх осіб, котрі зараховані на навчання у 2019 році за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання. У 2019 році покращився показник середнього бала ЗНО абітурієнтів, котрі вступили на бюджет до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Він становив 9,52 бала (2018 рік – 9,31 бала). Це дало можливість університету посісти 136 місце серед 224 ЗВО України (2018 рік – 128 місце серед 231 ЗВО України) та зарахувати на навчання на 38 осіб більше, ніж попередньої вступної кампанії.

Попереду нові 100 років успіху!

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти