Зростання держфінансування Університету Огієнка у 2020 році

Зростання держфінансування Університету Огієнка у 2020 році

У 2020 році МОН України за підтримки Кабінету Міністрів України (Постанова від 24 грудня 2019 р. № 1146 «Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності) зробило важливий крок до прозорості та відкритості фінансування у вищій освіті, запровадивши формульне виділення фінансів університетам, в основі якого не кількість набраних студентів, а якість освіти.

24 січня 2020 року МОН України вперше опублікувало розподіл держфінансування університетів у 2020 році, де наведено дані про розподіл державних коштів між закладами вищої освіти та подано чіткі критерії цього розподілу. Показники, за якими МОН України зробило розрахунок розподілу фінансування, дає університетам країни конкретне розуміння того, за якою траєкторією їм потрібно рухатися, щоб покращувати свої позиції.

Відтепер фактична кількість студентів за бюджетною формою навчання (контингент) є  лише одним із семи показників, які впливають на формування бюджету. Університет, у якому навчається менше 1000 студентів, буде отримувати менше, а той заклад, де три, п’ять і десять тисяч студентів, отримуватиме більше. Впродовж наступних трьох років вплив і значення цього показника буде зменшуватися.

Застосування критерію регіонального коефіцієнту у формулі дає змогу регіональному університету у 2020 році отримати краще фінансування.

Наявність університету в міжнародних рейтингах – це стимул працювати над міжнародним визнанням та репутацією, це підвищення шансів залучати іноземних студентів для навчання. МОН України зважає на такі позиції в цих рейтингах: QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings та Academic Ranking of World Universities, входження до яких дасть можливість університету отримати додаткове фінансування.

Кількість грошей для досліджень, які університет отримує від бізнесу та міжнародних грантів, свідчить, що закладу довіряють донори та бізнес. Це є стимулом для університету розвивати науку та диверсифікувати джерела надходження грошей.

Із 2021 року МОН України почне застосовувати такий критерій розрахунку фінансування університету як показник працевлаштування його випускників. У 2020 році МОН України запустить електронну систему, яка буде здійснювати моніторинг – чи працюють випускники університету на посаді, що вимагає вищої освіти. Цей показник буде стимулювати університет підвищувати якість освіти, зважати на потреби ринку праці та сприяти працевлаштуванню своїх студентів.

Фінансування за формулою отримали 136 закладів вищої освіти і 12 їхніх філій, які мають власні кошториси. У 2020 році 94 заклади отримають 100-120% від бюджету 2019 року і 54 заклади – 95-99% від бюджету 2019 року. Завдяки розрахунку фінансування за формулою у 2020 році для 17 університетів збільшено фінансування на понад 15 мільйонів гривень.

Серед 94 закладів вищої освіти України, які отримали у 2020 році 100-120% від свого бюджету 2019 року, на 75 місці  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, якому виділено 78320061 грн, що становить 103,0% обсягу фінансування, передбаченого для Міністерства освіти і науки України Законом України «Про Державний бюджет на 2020 рік» між закладами вищої освіти державної форми власності для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення за рахунок видатків споживання загального фонду державного бюджету у 2020 році за бюджетною програмою КПК 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики».

Для порівняння: Хмельницький національний університет (49 місце 104,8%), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (146 місце 96,1%).

Найменування закладу вищої освіти
(відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, що діє згідно із затвердженим в установленому порядку положенням, має окремо визначений ліцензований обсяг і безпосередньо здійснює підготовку здобувачів вищої освіти)
(далі – ЗВО)
Обсяг фінансування ЗВО у 2019 році (різниця між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених для здійснення видатків споживання за загальним фондом державного бюджету у 2019 році, та консолідованим обсягом фінансування ЗВО для забезпечення відповідно до законодавства соціальних виплат та інших витрат у 2019 році) (грн) Обсяг фінансування ЗВО у 2020 році (за винятком: 1) фінансування для забезпечення відповідно до законодавства соціальних виплат та інших витрат; 2) резерву, крім корегування загального обсягу фінансування з урахуванням нижньої та верхньої межі фінансування порівняно з попереднім роком) (грн) Співвідношення обсягів фінансування ЗВО 2020/2019
49 Хмельницький національний університет 97 096 700 101 756 006 104,8%
75 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 76 036 800 78 320 061 103,0%
146 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 205 888 029 197 819 077 96,1%

Під час опрацювання матеріалів були використані ресурси https://osvita.ua та https://mon.gov.ua.

 Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти