Університет на дистанційному

Університет на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Аліна Боднар, заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти:

“Необхідність реалізації освітнього процесу під час карантину призвела до мобілізації аналітичних, організаційних, творчих, комунікаційних та інших здібностей.

Різноманітні дистанційні ресурси дають можливість ефективно реалізовувати викладання навчальних дисциплін за умов карантину.

Надзвичайно цікаво відбуваються навчальні заняття з практичних дисциплін, зокрема з фітнесу. Крім звичних семінарських завдань, тестів та презентацій, здобувачі вищої освіти виконують різноманітні практичні завдання, як-от: оцінюють рівень фізичної підготовленості (не тільки свій, а й батьків, друзів); створюють комплекси вправ та програми оздоровчих тренувань із фітнесу в домашніх у мовах і на свіжому повітрі; розробляють методичні рекомендації щодо оздоровчих тренувань для різних вікових категорій населення.

Приємно констатувати, що деякі студенти ведуть свої блоги в соціальних мережах, де розповідають про фізичні навантаження, демонструють комплекси вправ, проводять фітнес-марафони та дають рекомендації щодо раціонального харчування.

Позитивні сторони дистанційного навчання:

  • можливість гнучкої організації навчальних занять;
  • зручність можливості обліку та перевірки завдань;
  • можливість організовувати навчання з мобільних додатків.

Недоліки дистанційного навчання:

  • відсутність доступу до інтернету в деяких населених пунктах;
  • технічні проблеми з підвантаженням фото та відеофайлів; Найбільшою проблемою є відсутність живого спілкування зі студентами, особливо під час занять із фітнесу. Адже емоційний фон, що з’являється під час заняття, створює неймовірну мотивацію до самовдосконалення та позитивний мікроклімат у колективі.”

Іван Боровець, кандидат історичних наук, заступник декана з міжнародних зв’язків:

“Упродовж карантину проводимо дистанційні заняття з різних історичних курсів на базі MOODLE. Якщо потрібно, то використовуємо також електронну пошту. Технічних труднощів майже нема. Студенти добре орієнтуються в системі функціонування платформи.

Позитивом дистанційного навчання є всеохопність студентського загалу в освітньому процесі. Кожен здобувач має виконати певне завдання та отримати оцінку за кожне заняття. Як результат, у його діяльності тоді простежується справжня систематичність. Студент є більш вільним у виборі часу виконання завдань.

Недоліком дистанційного навчання, на мою думку, є:

обмеженість «живого» контакту з аудиторією;

проблеми під час перевірки реального рівня самостійності виконаних завдань та об’єктивного оцінювання таких компетентностей студента, як креативність, уміння формулювати та аргументувати власну точку зору. Відеозв’язок не усуває повністю цих труднощів, адже через незвичність такої форми роботи частина студентства почувається напружено й некомфортно перед веб-камерою.

Крім того, молоді люди змушені проводити за монітором або екраном смартфону вельми тривалий час. В умовах самоізоляції та обмежених прогулянок це створює ризик проблем із зором.”

Оксана Чайковська, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної та практичної психології:

“Для проведення дистанційного навчання активно використовую платформу MOODLE.

Вважаю, що система Moodle дає можливість організовувати повноцінний освітній процес, включаючи засоби навчання, систему контролю й оцінювання навчальної діяльності студентів, а також інші необхідні складові системи електронного навчання.

Завдяки сучасному потужному ресурсу системи MOODLE можна презентувати матеріали, контролювати й оцінювати результати діяльності студентів.

Ця платформа уможливлює завантаження власних документів, конспектів лекцій, напрацювання нового матеріалу й доступ до нього у будь-якому місці за умови під’єднання до мережі Інтернет. Все це сприяє мобільності викладача.

Робота в системі дає змогу виокремити вмотивованих студентів, розвиває в них здатність самостійно опановувати новий матеріал.

Навчальні заняття та консультації зі студентами проводжу в режимі відеоконференц-зв’язку із використанням зовнішніх платформ для відеоконференцій: ZOOM, BigBlueButton. Робота на таких платформах дозволяє демонструвати екран викладача, де студенти можуть користуватися не лише підручниками в електронному форматі, а й відеоматеріалами.

Від себе особисто й усіх викладачів кафедри загальної та практичної психології висловлюємо подяку працівникам центру інформаційних технологій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, зокрема його керівникові Віті Романюк за консультації та поради щодо роботи на платформі MOODLE.

Міцного здоров’я та успіхів усім!”