Нові надходження. Абонемент фізико-математичного факультету (перше півріччя 2013 року)

Нові надходження. Абонемент фізико-математичного факультету (перше півріччя 2013 року)

Поділитися!

Атаманчук П.С. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів. Монографія / П.С. Атаманчук, О.П. Панчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 252 с.

Монографія є продуктом тривалої дослідницької діяльності авторів в аспектах теоретичного обґрунтування, апробації та практичного впровадження методології управління процесами формування предметних компетентностей учнів в процесі вивчення фізики та трудового навчання. Праця розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників, учителів та студентів педагогічних закладів.

Годич Н.Т. Лінійна алгебра: практикум / Н.Т. Годич, У.В. Гнатюк [за ред. І.М. Конета]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Частина 1. – 70 с.

У посібнику наведено розв’язання типових задач і початкових розділів лінійної алгебри, задачі для самостійного розв’язання, посилання на літературу, в якій можна знайти необхідний теоретичний матеріал, варіанти контрольних робіт. Розрахований на студентів математичних спеціальностей з педагогічним спрямуванням.

Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поді-льський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 6. – 260 с.

У збірнику друкуються результати дослід-жень, що стосуються проблем застосування математичних моделей у різних галузях людської діяльності. Для наукових та інженерно-технічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 6. – 256 с.

У збірнику друкуються результати дослі-джень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей у різних галузях людської діяльності. Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів.

Збірник наукових праць національного університету імені Івана Огієнка. Серія педа-гогічна Кам’янець-Подільський націо-нальний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський націона-льний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 18: Інновації у навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – 254 с.

Матеріали збірника відображають інноваційні погляди та організаційно-методичну діяльність вітчизняних та закордонних науковців в аспекті формування предметних та професійних компетентностей майбутніх вчителів фізико-технічного профілю. Збірник адресований науковцям, науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам та усім, хто причетний до процесу підготовки і становлення педагогічних кадрів.

Астрономічний календар, 2011. – К., 2010. – 314 с.

У довідковій частині щорічника наведено табель-календар на 2011 рік, відомості про хронологію за найуживанішими календарями світу. Як довідник і посібник для практичних робіт, книжка може ставати в пригоді широкому загалові користувачів: спеціалістам з астрономії та інших галузей науки, викладачам, студентам, школярам, аматорам астрономії тощо.

 

В.А. Шевчук, завідувач сектором

абонементу фізико-математичного факультету