Вчена рада Університету Огієнка дистанційно

Вчена рада Університету Огієнка дистанційно

 28 травня 2020 року засідання вченої ради університету було проведено дистанційно в режимі відеозв’язку з використанням сучасного програмного продукту Google Meet. Голова засідання – Олександр Завальнюк, заступник голови вченої ради університету, доктор історичних наук, професор. Участь у роботі засідання взяли 58 членів вченої ради університету, серед яких і здобувачі вищої освіти.

Згідно з планом роботи вченої ради університету на ІІ семестр 2019-2020 навчального року та з урахуванням сучасних карантинних умов життєдіяльності вишу до порядку денного було включено 12 актуальних питань, як-от: Василь Кобильник, проректор із науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент підготував питання «Про затвердження нових освітньо-професійних та освітньо-наукової програми і навчальних планів підготовки фахівців та зміни до освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей університету» та «Про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які проходили акредитацію в березні 2020 року». Під час обговорення цих питань членами вченої ради було прийнято відповідні рішення, які були відображені в ухвалах.

Заступник декана факультету фізичної культури з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат педагогічних наук Аліна Боднар доповідала про стан забезпечення якості підготовки фахівців на факультеті фізичної культури. У своєму виступі вона детально проаналізувала всі аспекти кадрового забезпечення, навчальної, методичної й наукової роботи науково-педагогічних працівників кафедр факультету та успішної співпраці із здобувачами вищої освіти факультету, що є запорукою досягнення належної якості підготовки фахівців спеціальностей: 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт та 227 Фізична терапія, ерготерпія та їх успішного працевлаштування. Вчена рада університету позитивно оцінила роботу факультету фізичної культури та відобразила в ухвалі відповідні пропозиції щодо подальшого вдосконалення якості процесу підготовки фахівців.

З-поміж важливих питань, які розглядалися на засіданні вченої ради університету, були й такі: затвердження Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів відповідно до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2020-2021 навчальний рік (доповідач – Ірина Боднар, керівник навчального відділу університету, кандидат педагогічних наук, доцент); результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів із навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей університету (доповідач – Оксана Розумовська, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації); практична підготовка здобувачів вищої освіти університету: досягнення, проблеми, перспективи (доповідач – Людмила Римар, завідувач практики університету); результати роботи кафедри інформатики за 2013-2020 роки та перспективи її розвитку (доповідач – Володимир Федорчук, завідувач кафедри інформатики, доктор технічних наук, професор); результати роботи кафедри загальної та практичної психології за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку (доповідач – Ліана Онуфрієва, завідувач кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, професор); результати роботи кафедри англійської мови за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку (доповідач – Оксана Галайбіда, завідувач кафедри англійської, кандидат філологічних наук, доцент); результати роботи кафедри музичного мистецтва за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку (доповідач – Майя Печенюк, завідувач кафедри музичного, кандидат педагогічних наук, професор) та ін. Також було затверджено низку важливих нормативних документів для діяльності університету.

Після завершення роботи вченої ради голова засідання Олександр Завальнюк подякував усім за активність, мобільність, плідну роботу, конструктивні пропозиції та побажав міцного здоров’я і наснаги під час проведення літньої сесії в університеті в умовах карантину.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти