Студенти-економісти на дистанційному навчанні

Студенти-економісти на дистанційному навчанні

Поділитися!

👥Студенти-економісти переконані, що в умовах сучасних економічних відносин і жорсткої конкуренції на ринку праці перевагу мають ті, хто забув грунтовні знання з основ будь-якої професії, набув практичних умінь і навичок для використання їх у майбутній професійній діяльності.

💻Підготовка фахових економістів, обліковців і підприємців в умовах дистанційного навчання відкриває низку додаткових переваг:
✅підвищення рівня самоорганізації;
✅уміння оперувати новими софт-продуктами;
✅мотивація до інформаційно-пошукової діяльності;
✅ інтерактивна комунікація з іншими учасниками навчального процесу під час лекцій, семінарів, консультацій, круглих столів;
✅ефективні активізовані методи навчання;
✅можливість одночасного поєднання кількох форм опрацювання матеріалу за допомогою нових технологій.
🎓Наші студенти-економісти успішно продовжують набувати фахових компетентностей у форматі дистанційного навчання за спеціальностями:
“Економіка підприємства”;
“Облік і оподаткування”;
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Кафедра економіки підприємства