Практика, яка розширює уявлення майбутніх словесників

Практика, яка розширює уявлення майбутніх словесників

Студенти І курсу факультету української філології та журналістики в період літніх канікул проходять планову фольклорну практику. Під керівництвом кандидата філологічних наук старшого викладача кафедри журналістики В’ячеслава Володимировича Шевчука студенти були розподілені на групи та направлені в різні регіони України.

Фольклорна практика покликана розширювати уявлення майбутніх словесників про роль усної народної творчості в житті народу, динаміку розвитку мистецтва слова та формувати вміння доцільно користуватися фольклорним мовленням, розуміти його естетичне забарвлення.

Студенти здійснюють записи уснопоетичних творів, мелодій, набуваючи при цьому навичок фольклористичної праці, які необхідні вчителеві-словеснику.

Також студенти ІІ курсу факультету української філології та журналістики проходять діалектологічну практику. Керівниками практики призначені  Наталія Петрівна Шеремета, кандидат філологічних наук, доцент і  Наталія Дмитрівна Коваленко, кандидат філологічних наук, професор.

Саме діалектологічна практика дає можливість осмислити світ народної культури, заглибитися у філософсько-психологічну мудрість традиційного світогляду, в ментальність, “закодовану” в мовленні жителів різних реґіонів України. Щоденне спілкування з різними категоріями населення поглиблює психологічну компетенцію майбутніх педагогів: студенти вчаться розуміти унікальність української мови та її наріч.

Таким чином, учасники практик виконують важливе наукове завдання: накопичують матеріал для дослідження процесів, що визначають еволюцію сучасної української мови. Записи творів можуть бути згодом підготовлені до публікації в наукових збірниках, стати основою для написання наукової роботи.

 Валерій Васильович Щегельський,
завідувач лабораторії етнології