VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики»

VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики»

10-11 жовтня 2014 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася чергова VІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики». Конференція вже стала невід’ємною складовою наукового життя факультету іноземної філології, університету, країни.

Співорганізаторами конференції стали Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Таврійський національний університет імені Івана Огієнка (м. Сімферополь), Єлецький державний університет ім. І. О. Буніна (Російська Федерація), Природничо-Гуманістичний Університет імені Яна Кохановського в м. Кельце (Республіка Польща).

Підготовку до проведення конференції цього року, координацію та забезпечення її роботи здійснював організаційний комітет, до складу якого ввійшли: ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка С.А. Копилов; проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка І.М. Конет; вчений секретар Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України Г.М. Нога; завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О.В. Кеба; завідувач кафедри зарубіжної літератури Одеського національного університету імені І. І. Мечникова В.І. Силантьєва; завідувач кафедри російської класичної літератури та теоретичного літературознавства Єлецького державного університету ім. І.О. Буніна (Російська Федерація) Б.П. Іванюк; професор Природничо-Гуманістичного університету імені Яна Кохановського в м. Кельце (Республіка Польща) О. Лещак; завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка С.Д. Абрамович; заступник декана з наукової роботи факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка П.Л. Шулик; доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка І.Ю. Голубішко, доцент кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Н.В. Ситник.

Заявки на участь у конференції надійшли від науковців України, Російської Федерації, Чорногорії. Матеріали доповідей були опубліковані ще до початку конференції у фаховому збірнику “Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 36”, який внесений до наукометричної бази даних Index Copernicus.

Серед учасників конференції – професори, академіки, 10 докторів наук з України та Росії. На пленарному засіданні з вітальним словом до науковців звернувся проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Іван Михайлович Конет. Особливу увагу і значний резонанс викликали доповіді доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного університету Ніни Іллівни Ільїнської; доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри зарубіжної літератури Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Валентини Іванівни Силантьєвої; доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Семена Дмитровича Абрамовича; доктора філологічних наук, доцента кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету Ольги Петрівни Новик; доктора філологічних наук, завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Лідії Вікторівни Дербеньової; доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Олександра Володимировича Кеби. Представлені на пленарному засіданні доповіді цих відомих у науковому світі особистостей стали віддзеркаленням найважливіших актуальних проблем сучасного літературознавства.

Тематика доповідей відзначалася не лише розмаїттям, але й глибиною та важливістю поставлених проблем. Серед них: поетика в системі літературознавчих категорій; індивідуальні поетики в контексті загально-культурних парадигм; текст, інтертекст, культура; літературні жанри в проекції історичної та теоретичної поетики; компаративістичні та інтертекстуальні виміри літератури; поетика і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів. На секційних засіданнях інтерес і жваву дискусію викликали як доповіді досвідчених науковців, так і дослідження початківців, для яких конференція стала справжнім іспитом і школою, адже поради відомих професорів, безумовно, будуть корисними майбутнім кандидатам і докторам філологічних наук.

Конференція об’єднала науковців різних рівнів (поряд із докторами наук виступали кандидати і аспіранти, для яких це була перша спроба заявити про себе в науковому світі), різних вікових груп, різних регіонів. У конференції взяли участь 76 учасників (з інших країн – 2) з 22 вищих навчальних закладів, серед яких: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Київський національний лінгвістичний університет, Бердянський державний педагогічний університет, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (ІДГУ), Івано-Франківський національний медичний університет, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Інститут філології Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут філології Київського національного університету імені Тараcа Шевченка, Університет «Медитеран» м. Подгориця (Чорногорія), Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Запорізький національний технічний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Херсонський державний університет, Єлецький державний університет імені Ι.О. Буніна (Російська Федерація), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» засвідчила безумовне зростання якісного показника філологічної науки. Важливим результатом роботи конференції стало прийняття практичних висновків та рекомендацій, у яких відображено позицію учасників. На заключному пленарному засіданні 11 жовтня, звітуючи про роботу секцій, керівники підкреслили безперечний успіх конференції. У резолюції конференції, зокрема, було зазначено:
1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників конференції, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл.
2. Вважати позитивними встановлені зв’язки з обміну інформацією за результатами наукових досліджень споріднених ВНЗ.
3. Започаткувати проведення спільних наукових досліджень.
4. Впроваджувати результати конференції у практику викладання мовознавчих та літературознавчих дисциплін.
5. Видати окремою збіркою доповіді учасників конференції.
6. Розширювати міжнародну співпрацю та партнерство в галузі літературознавства та мовознавства.
7. Ширше використовувати під час роботи конференції новітні технології.

Основну роботу з підготовки та проведення конференції виконали викладачі кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Олександр Володимирович Кеба).

Учасникам конференції була запропонована також і культурна програма: екскурсії у Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» і Хотинську фортецю, засідання літературно-музичної вітальні на тему «Мій Шекспір».

Завершилася конференція неформальним спілкуванням організаторів та учасників конференції, які висловили сподівання, що вона матиме значний науковий резонанс.

О.В. Кеба, П.Л. Шулик