«Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України»

«Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України»

14 листопада 2013 року на факультеті іноземної філології відбулася Друга регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України»

Головна мета конференції передбачала обмін педагогічним досвідом та втілення інтегрованих методик вищої та загальноосвітньої школи у навчальний процес. Ідея проведення цього заходу належить заступнику декана з наукової роботи Поліні Львівні Шулик, її підтримали голова методичної ради факультету Тетяна Михайлівна Петрова, декан факультету Аліса Іванівна Миколайчук і завідувачі кафедр Володимир Пилипович Халупко (кафедра англійської мови), Антоніна Володимирівна Уманець (кафедра іноземних мов), Олександр Володимирович Кеба  (кафедра германських мов і зарубіжної літератури), Людмила Олександрівна Іванова(кафедра німецької мови), Семен Дмитрович Абрамович (кафедра слов’янської філології та загального мовознавства), які і склали ядро організаційного комітету конференції.

На пленарному засіданні з вітальним словом до учасників звернулася голова методичної ради факультету Тетяна Михайлівна Петрова. У представлених на пленарному засіданні доповідях кандидата філологічних наук, професора кафедри германських мов і зарубіжної літератури Поліни Львівни Шулик і кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійської мови Володимира Пилиповича Халупко були відбиті актуальні проблеми сучасної методики, які викликали значний резонанс і жваву дискусію.

Учасники конференції, з-поміж яких були і викладачі факультету, і вчителі шкіл міста, працювали у чотирьох секціях: «Формування міжкультурної комунікативної компетенції у процесі навчання англійської мови» (керівник В.П. Халупко), «Новітні тенденції методики викладання німецької мови в європейському освітньому просторі» (керівник Л.О. Іванова), «Іноземні мови професійного спрямування» (керівник А.В. Уманець), «Інноваційні шляхи та методи викладання російської мови і світової літератури» (керівник П.Л. Шулик). Тематика доповідей відзначалася не лише розмаїттям, але й глибиною та важливістю означених проблем, яких стосувалися аналіз та сучасна інтерпретація літературно-художніх творів, історія розвитку методичної науки,  питання використання варіативних методик, новітніх технологій, комп’ютерної техніки, міжпредметних зв’язків у процесі викладання філологічних дисциплін у навчальних закладах різних рівнів. У виступах учасників конференції та їх обговоренні відбилося прагнення застосувати досягнення методичної науки у практиці викладання. Основні результати досліджень опубліковані у збірнику тез доповідей. Загальне зацікавлення викликала презентація нової науково-методичної продукції викладачів факультету.

Атмосфера неофіційного спілкування та відкритості, що панувала на конференції, сприяла жвавій дискусії. Нові ідеї, які зародилися упродовж роботи, підтверджують значний практичний і науковий резонанс конференції та необхідність її проведення й надалі.

В.С. Кшевецький, керівник відділу

наукової роботи і міжнародних зв’язків