Інформаційна довідка про нові надходження літератури на абонемент фізико–математичного факультету за 2014 рік

Інформаційна довідка про нові надходження літератури на абонемент фізико–математичного факультету за 2014 рік

Поділитися!

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

 1. Василенко І. І. Конструкційні та електротехнічні матеріали : навч. посіб. / І. І. Василенко, В. В. Широков, Ю. І. Василенко. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 242 с.

Викладено фізичні основи електроматеріалознавства та загальні відомості про основні класи електротехнічних матеріалів – діелектриків, провідників, напівпровідників, магнітних матеріалів та їх властивості. Наведено основні матки та характеристики конструкційних статей для енергетичного обладнання.

Посібник призначено для студентів енергетичних спеціальностей вищих навч. закл. Рівнів IIIIV акредитації, а також студентів коледжів і технікумів.

 1. Електроніка і мікросхемотехніка : у 4-х т. / за ред В І. Сенека. – К. : Каравела, 2012. – Т. 3. : Цифрові пристрої. – 279 с

Книга «Цифрові пристрої» є третім томом підручника «Електроніка і мікросхемотехніка», призначеного для студентів вищих навч. закл., що навчаються за напрямами «Електромеханіка» та «Електротехніка».

Зміст книги відповідає типовим навч. програмам підготовки бакалаврів і відповідних спец. підготовки магістрів.

 1. Електроніка і мікросхемотехніка : у 4-х т. / за ред В. І. Сенека. – К. : Каравела, 2012. – Т. 4, кн. 1. : Силова електроніка. – 640 с.

У книзі 1 четвертого тому розглянуто некеровані та керовані випрямлячі однофазового та трифазового струму, згладжу вальні фільтри, залежні інвертори, перетворювачі постійної напруги в постійну, автономні інвертори.

Для студ. вищих навч. закл., що навчаються за напрямками «Електромеханіка», «Електронні пристрої та системи», «Електротехніка та електротехнології».

 1. Електроніка і мікросхемотехніка : у 4-х т. / за ред В. І. Сенека. – К. : Каравела, 2012. – Т. 4, кн. 2. : Силова електроніка. –316 с.

У книзі 2 четвертого тому розглянуто регулятори змінної напруги, перетворювачі частоти, компенсатори реактивної потужності та активні фільтри, джерела вторинного електроживлення електронної апаратури, системи керування напівпровідниками перетворювачами, електромагнітна сумісність пристроїв силової електроніки.

Для студ. вищих навч. закл., що навчаються за напрямками «Електромеханіка», «Електронні пристрої та системи», «Електротехніка та електротехнології».

 1. Мілих В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч. для вищих навч. закл. / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін ; за ред. В. І. Мілих. – 2-ге вид. – К. : Каравела, – 686 с.

У підручнику викладено навчально-теоретичний матеріал, який супроводжується численними прикладами.

Призначений для студ. вищих навч. закладів.

            Інформатика

 1. Інформатика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська, Н. А. Саражинська. – К. : Освіта, 2013. – 256 с.

Підручник складається з чотирьох розділів : І розділ – про світ інформації, яка є частиною навколишнього світу та предметом вивчення інформатикою. ІІ розділ розповість різні комп’ютери та ознайомить з найпершими кроками роботи з цим універсальним інструментом. ІІІ розділ допоможе навчитись малювати, використовуючи комп’ютер, а ІV – презентувати за допомогою комп’ютера свої ідеї під час виступів.

 1. Інформатика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. – К. : Ґенеза, 2013. – 200 с.

Навчальний матеріал підручника поділено на розділи. Кожний розділ складається з пунктів, які у свою чергу, містять підпункти. На початку кожного пункту наведено запитання на повторення вивченого. Відповіді на них полегшать розуміння та засвоєння нового матеріалу.

     Математика

 1. Істер О. С. Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – К. : Ґенеза, 2013. – 368 с.

Підручник складається з двох розділів, що містять 45 параграфів. Під час вивчення теоретичного матеріалу зверни увагу на слова, надруковані курсором. Це математичні терміни, означення. Жирним шрифтом надруковано правила, математичні закони.          

 1. Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2013. – 352 с.

Текст підручника поділено на два розділи, кожний з яких складається з параграфів, а параграф, у свою чергу, – з пунктів.  Підручник містить 38 пунктів, кожен з яких починається в викладу теоретичного матеріалу. Вивчаючи його, особливу увагу звертайте на текст, який надруковано жирним шрифтом. Так у книзі виділено слова, що означають математичні терміни.

 1. Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. П. Бочко, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк. – К. : Освіта, 2013. – 352 с.

Текст підручника поділено на 8 розділів, а розділи на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі. Вивчаючи теорію, особливу увагу звертайте на текст, обведений рамкою. Це найважливіші формулювання, які потрібно зрозуміти, запам’ятати і вміти застосувати під час розв’язування задач. Курсором виділено терміни математичних понять. 

 

Трудове навчання

 1. Трудове навчання (для дівчат) : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.Ю. Ходзицька, Н.М, Павич, О.В. Горобець, О.І. Безносюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 160 с.

Підручник розроблено відповідно до нового Державного стандарту і програми МОН молодь спорту України.

Підручник складається  з чотирьох розділів, які ознайомлять учнів з новими конструкційними матеріалами, що використовуються для виготовлення аплікацій, навчать технології виготовлення аплікацій, правил поведінки за столом, безпечного користування побутовими електроприладами.

 1. Трудове навчання (для дівчат) : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.К. Сидоренко, Т,С. Мачача, В.П. Титаренко, С.П. Павх, Г.М. Гаврилюк. – Х. : Синиця, 2013. – 240

Підручник розроблено відповідно до нового Державного стандарту і програми МОН молодь спорту України.

Підручник складається  з чотирьох розділів, які ознайомлять учнів з новими конструкційними матеріалами, що використовуються для виготовлення аплікацій, навчать технології виготовлення аплікацій, правил поведінки за столом, безпечного користування побутовими електроприладами.

 1. Трудове навчання (для хлопців): підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.К. Сидоренко,Д.В. Лебедєв, А.М. Ґедзик, В.В. Юрженко. – Х. : Синиця, 2013. –256 с.

Підручник розроблено відповідно до нового Державного стандарту і програми МОН молодь спорту України.

Підручник складається  з чотирьох розділів, які ознайомлять учнів з новими конструкційними матеріалами, що використовуються для виготовлення аплікацій, навчать технології виготовлення аплікацій, правил поведінки за столом, безпечного користування побутовими електроприладами.

 1. Трудове навчання (для хлопців): підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Б.М. Терещук, В.К. Загорний, В.М. Гащак, Р.М. Лещук. – К. : Ґенеза, 2013. – 176 с.

Підручник розроблено відповідно до нового Державного стандарту і програми МОН молодь спорту України.

Підручник складається  з чотирьох розділів, які ознайомлять учнів з новими конструкційними матеріалами, що використовуються для виготовлення аплікацій, навчать технології виготовлення аплікацій, правил поведінки за столом, безпечного користування побутовими електроприладами.

Л.В. Огороднікова, бібліотекар
фізико-математичного факультету