Із співпраці народилася книга

Із співпраці народилася книга

Багаторічна наукова співпраця академічних середовищ України й Польщі у вигляді спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів дала поштовх до появи спільного наукового проекту. Важливим імпульсом для цього став конкурс, оголошений управлінням освіти, молоді та спорту Кам’янець-Подільської РДА на кращий проект «Освіта, виховання, соціальна робота».

Кафедра соціальної педагогіки й соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Мельник, виграла конкурс. Проект було закінчено в зазначений термін. Координувала роботу доцент Вікторія Лічкевич, яка займалася ще й перекладом текстів з польської на українську та навпаки.

Ректор університету професор Сергій Копилов запросив до співпраці в проекті з польської сторони ґабілітованого доктора, надзвичайного професора, завідувача кафедри соціальної педагогіки Жешівського університету (Польща) Марка Палюха як керівника проекту, ад’юнкта цієї ж кафедри, доктора гуманітарних наук Беату Зємбу як заступника та інженера інформативних технологій з Краківської політехніки Аделіну Зємбу. З української сторони проект очолила Людмила Мельник. Активну участь у цій роботі взяли науковці: Віталій Співак – кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки й соціальної роботи К-ПНУ імені Івана Огієнка; Світлана Миронова – доктор педагогічних наук, професор К-ПНУ імені Івана Огієнка; Олександр Пушкар – магістр педагогічної освіти, аспірант кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету та інші.

Результатом цієї співпраці стала книга статей, яку польська сторона видала власним коштом. Всебічне сприяння в реалізації цього проекту було надано з боку голови РДА Михайла Желізника та його заступника Павла Довгопола.

Надія Єрменчук