Плідна співпраця з Жешівським університетом

Плідна співпраця з Жешівським університетом

Поділитися!

К-ПНУ імені Івана Огієнка постійно підтверджує свій статус національного, рівень наукових досягнень і професійної підготовки. Співпраця з європейськими університетами (обмін досвідом, залучення до цікавих проектів, міжкультурні зв’язки) – це ще вищий поступ у розвитку української науки та освіти.

Саме тому наш навчальний заклад співпрацює з багатьма університетами Європи. Особливо плідною стала співпраця з кафедрою соціальної та ресоціалізаційної педагогіки педагогічного факультету Жешівського університету, яку очолює професор Марек Палюх. Науковці обох університетів вдало реалізовують спільні наукові проекти («Освіта, виховання, соціальна робота – українсько-польські теоретичні рефлексії», «Соціальні патології у виховному середовищі: загрози, профілактика, виховання, освіта, соціальна робота – в контексті українсько-польських досліджень», «Актуальні проблеми психології особистості і міжособистісних відносин aktualne XXI століття в контексті українсько-польських досліджень»), які завершилися виданням спільних польсько-українських збірників. Польські колеги передають свої публікації в дарунок студентам і викладачам нашого університету. Така робота відкриває нові можливості для студентів і викладачів вишу.

На одному з урочистих засідань вченої ради К-ПНУ ректор університету професор Сергій Копилов вручив доктору габілітованому гуманітарних наук, професору надзвичайному Жешівського університету Мареку Палюху диплом «DOCTORIS HONORIS CAUSA» за вагомий внесок у міжнародну співпрацю й особливі заслуги в галузі науки та дидактики. Були також відзначені інші науковці Жешівського університету – доктор гуманітарних наук, ад’юнкт кафедри соціальної педагогіки Беата Анна Зємба та доктор, ад’юнкт кафедри опікунчої педагогіки Уршуля Груца-Мьонсік. Їх нагородили медалями за значний внесок у розвиток освіти і науки. Основною метою міжнародної співпраці стало розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів, проведення конференцій та семінарів, взаємне рецензування та видання збірників наукових праць, тощо.

Зауважимо, що в К-ПНУ імені Івана Огієнка триває підготовка до ліцензування спеціальності 6.020303 Філології* Мова і література (польська), а отже, найближчим часом наші студенти зможуть вивчати та вдосконалювати польську мову. Це сприятиме ще кращим результатам у професійному та науковому зростанні.

Юлія Домітрак, ст. лаборант
кабінету полоністики