Проект Erasmus+ в дії: підписана угода про академічну мобільність з Університетом Миколи Коперника

Проект Erasmus+ в дії: підписана угода про академічну мобільність з Університетом Миколи Коперника

15 січня 2015 року ректор проф. С.А. Копилов підписав угоду про академічну мобільність студентів і викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Університету Миколи Коперника (м. Торун, Республіка Польща) у рамках програми Європейського Союзу Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm), що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.

На думку ініціатора проекту – завідувача кафедри мистецьких дисциплін проф. Н.О. Урсу, реалізація проекту відкриє можливості наукового дослідження спільної спадщини, яка на Кам’янеччині носить переважно дуалістичний, український і польський, характер. Велика кількість пам’яток архітектури, скульптури, творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва – це спільний доробок, що знаходиться в архівах і заповідниках, потребує атрибуції, реставрації й вивчення.

Проект передбачає обмін студентами та викладачами з метою навчання упродовж академічного року: це участь у спільних заходах, конференціях, виставках, пленерах, наукових дослідженнях; розробка тем на спільну тематику. Так, у фондах Кам’янець-Подільського музею-заповідника зберігаються полотна видатного польського художника Станіслава Жуковського, які потребують більш детального дослідження.

Безперечно, проект Erasmus+ вплине на студентів і викладачів у сфері підвищення їх духовного, інтернаціонального, фахового рівня. Розголос на місцевому, регіональному та національному рівні відбудеться за рахунок видання спільних монографій з результатами досліджень партнерів, публікації матеріалів конференцій, організації партнерських виставок і пленерів. Також планується залучення преси і телебачення для висвітлення досягнень і результатів проекту. Досліджені і відреставровані студентами полотна видатних майстрів живопису будуть ще одним внеском у скарбницю європейської і світової культури.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи