Нова потужна збірка документів про фундатора нашого вишу Івана Огієнка

Нова потужна збірка документів про фундатора нашого вишу Івана Огієнка

22 жовтня 2018 року наш університет відзначатиме столітній ювілей. І хоча до цієї знаменної дати потрібно перегорнути ще більше шестисот сторінок відривного календаря, але наші науковці вирішили завчасно сповістити науковому світу про славетну історію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У кінці 2014 року в Кам’янці-Подільському вийшла друком книга «Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець державного українського університету (1918-1920 рр.): Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності».

Творчий задум наукового видання належить одному з найавторитетніших вітчизняних істориків сучасності, випускнику історичного факультету нашого університету – академіку і директору Інституту історії України НАН України Валерію Андрійовичу Смолію, який до того ж є головою Наглядової ради університету. Упорядковували це потужне видання про фундатора і першого керманича першого українського університету на Поділлі Івана Огієнка його наступники. Доктори історичних наук, професори і ректори університету – нинішній очільник вишу Сергій Анатолійович Копилов і його попередник Олександр Михайлович Завальнюк неабияк відповідально віднеслися до своєї справи.

Зважаючи на серйозний підхід пошуку і опрацювання джерел, неможливо не погодитися з думкою авторів і упорядників видання, «без цього вишу-первістка Кам’янець-Подільський у наступні десятиліття взагалі міг залишитися без вищих закладів освіти».

У книзі зібрані з максимальною повнотою документи і матеріали, які висвітлюють діяльність Івана Огієнка в 1918-20-х роках:
• джерела про діяльність першого ректора із заснування і відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету;
• документи і матеріали щодо діяльності постаті, які стосуються формування кадрового складу, студентського контингенту, матеріально-технічного, інформаційного, навчально-методичного забезпечення і розвитку вишу;
• джерела про викладацьку, культурно-освітню і громадсько-патріотичну діяльність Івана Огієнка;
• світлини.

Як бачите, в трьох розділах представлено 236 унікальних документальних джерел, переважна кількість яких зосереджена в фондах архівосховищ і 12 фото досліджуваного періоду. Ще два цікавих і корисних доповнення для дослідників цієї постаті:
• хроніка діяльності Івана Огієнка як організатора, керівника і оборонця Кам’янець-Подільського державного українського університету;
• перелік документів і матеріалів, вміщених у збірці.

Маю сподівання, що майбутні дисертанти, які писатимуть свої роботи про постать Івана Огієнка, гідно оцінять це корисне видання в розділі про джерела та історіографічні матеріали для дослідження. Мабуть, жодна книга документів про діяльність першого ректора університету в 1918-1920 рр., видана до цього часу, не зрівняється з такою багатогранністю архівних документів.

Ольга Комарова,
гол. редактор газети