Наукова діяльність молодих вчених К-ПНУ імені І. Огієнка

Наукова діяльність молодих вчених К-ПНУ імені І. Огієнка

Поділитися!

Товариством молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 26 березня 2015 року було ініційовано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ГОЛОВНА ПЕРЕДУМОВА КОМПЕТЕНТНІСНОГО І СВІТОГЛЯДНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ».

У рамках конференції працювало 3 підсекції: «Педагогічні інновації та технології як засіб забезпечення якісної освіти» (Керівник: В.П. Атаманчук, кандидат філологічних наук, доцент), «Сучасна освіта: тенденції та перспективи» (Керівник: Н.В. Гудима, кандидат філологічних наук, доцент), «Медіа-супровід «навчального процесу в аспектах результативності та дієвості навчання» (Керівник: Н.Б. Ладиняк, кандидат філологічних наук), у роботі яких брало участь понад 90 осіб з 6 вищих навчальних закладів України.

Конференція працювала в режимі секційних та пленарних засідань в аудиторіях головного корпусу університету. Кращих доповідачів конференції нагороджено дипломами.

За підсумками конференції планується видання Збірника матеріалів Всеукраїнської конференції молодих вчених «Інноваційні технології навчання як головна передумова компетентнісного і світоглядного становлення особистості».

І.М. Конет, проректор з наукової роботи,
Р.М. Білик, керівник відділу наукової роботи
та міжнародних зв’язків.
Світлини Ольги Комарової