VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті»

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті»

На економічному факультеті 14–15 травня 2015 року відбулась VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті». Робота заходу була організована за чотирма секціями за актуальними тематиками – «Сучасний економічний розвиток: інноваційний аспект», «Проблеми та перспективи функціонування підприємства і підприємництва», «Пріоритети управління людським капіталом», «Розвиток індустрії гостинності: вчора, сьогодні, завтра». Співорганізаторами виступили Міністерство освіти і науки України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва Національної академії наук України, Утенський вищий учбовий заклад (Литва), Балтійська міжнародна академія (Латвія), Інститут історії природознавства та техніки імені С.І. Вавілова (РАН, Росія).

Для участі в конференції до нашого університету завітали 26 запрошених науковців, серед яких 10 докторів наук. За її результатами опубліковано «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Економічні науки», до якого загалом включено 71 статтю. Кам’янець-Подільську міську державну адміністрацію на пленарному засідання представила директор департаменту гуманітарної політики А.Л. Кузема, яка виступила із доповіддю.

Іноземну наукову спільноту під час роботи конференції в черговий раз презентували учасники з Познанського університету економіки (Польща). Загалом у конференції взяли участь 7 учених з-за кордону – з Польщі, Білорусі (Інститут соціології НАН Білорусі), Молдови (Камратский державний університет, Бєльцкий державний університет імені Алеко Руссо, Державний педагогічний університет імені Іона Крянге) та Литви (Утенський університет прикладних наук).

Широкою була і вітчизняна географія конференції: міста Харків, Київ, Дніпропетровськ, Чернівці, Запоріжжя, Вінниця, Львів, Кам’янець-Подільський. Представники вітчизняної наукової думки продемонстрували свіжі ідеї та методологічні підходи до дослідження теоретичних і прикладних проблем за напрямками роботи конференції. Широко була презентована академічна наукова спільнота: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України. Науково-педагогічні співробітники 12 вищих навчальних закладів України також надіслали свої статті до «Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Економічні науки».

У рамках конференції 15 травня був проведений науково-практичний семінар для молодих учених «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України». Молоді науковці продемонстрували результати своїх досліджень, обговорили перспективні напрями їх подальшого проведення та вислухали зауваження і поради досвідчених колег.

Яскравістю відзначилась і екскурсійна програма заходу. Гостям конференції запам’ятаються екскурсії до Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» та Історико-архітектурного заповідника «Хотин».

Підводячи підсумки VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті», голова організаційного комітету доктор економічних наук Ірина Володимирівна Ящишина підкреслила, що з представниками вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України і Польщі визначено напрями подальшої співпраці у проведенні наукових досліджень за спільними темами.

В. Б. Буторіна, заступник декана
з наукової роботи т
а інформатизації
навчального процесу економічного факультету.

Світлини Ольги Комарової