«ІВАН ОГІЄНКО І СУЧАСНА НАУКА ТА ОСВІТА»: новий випуск наукового збірника

«ІВАН ОГІЄНКО І СУЧАСНА НАУКА ТА ОСВІТА»: новий випуск наукового збірника

Поділитися!

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія історична та філологічна / [редкол.: С.А.Копилов (гол. ред), В.С.Прокопчук, Л.М.Марчук (відп.ред.) та ін..]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХІ. – 392 с.

У червні 2015 року вийшов черговий випуск наукового збірника, присвяченого 133-й річниці від дня народження Івана Івановича Огієнка – ректора-засновника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Одинадцятому випуску збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» передувала знаменна подія – побачив світ творчий проект двох ректорів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (теперішнього і попереднього) Копилова С.А. та Завальнюка О.М.: Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.). Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / укладачі і автори статті доктори історичних наук, професори С.А.Копилов і О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. – 384 с.

У науково-документальному виданні із серії, присвяченої 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вміщено документи, матеріали, світлини й перелік переконливих фактів про багатогранну діяльність фундатора й першого ректора цього вищого навчального закладу, міністра народної освіти і головного уповноваженого уряду УНР, визначного громадського діяча, відомого вченого-мовознавця та історика української культури, екстраординарного професора Івана Івановича Огієнка (1882-1972) в царині заснування, юридичного оформлення і подальшого розвитку створеного за його найактивнішої участі державного українського університету в Кам’янці-Подільському.

З урахуванням означеного вибудовувалася структура збірника. ХІ-й випуск збірника охоплює матеріали, які висвітлюють творчі здобутки Івана Огієнка: гуманітарна діяльність Івана Огієнка в Кам’янці-Подільському (О.М.Завальнюк), його краєзнавчі студії (Л.В.Баженов) документи особового походження митрополита (В.В.Галатир), духовно-педагогічна діяльність Івана Огієнка (Н.В.Гудима, І.О.Кучинська, Р.І.Монастирська, А.С.Попович), Іван Огієнко-мовознавець (Т.П.Беценко, Т.П.Білоусова, О.В.Галайбіда, О.М.Задорожна, О.А.Копусь, Л.М.Марчук, Т.П.Мельник, Я.М.Чопик, В.О.Юносова), дослідження його художньої творчості (В.П.Біляцька, Н.В.Козачук), шевченкознавчі інтерпретації Івана Огієнка (Т.П.Вільчинська), наукові паралелі Іван Огієнко – Леон Бялковський (С.І.Оліпер).

Важливого значення у збірнику набуває осмислення творчих досягнень Івана Огієнка в проекції на сучасні наукові пошуки (В.Р.Адамський, І.М.Діяконович, Л.М.Ковалець, Л.І.Починок, В.С.Прокопчук, Т.В.Сторчова, Т.Й.Франчук, Н.П.Шеремета, С.А.Шуляк та ін.).

Авторами досліджень є науковці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та дослідники з Бердянська, Брусилова, Дніпропетровська, Ірпіня, Канева, Києва, Луцька, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Тернополя, Чернівців, Умані, Хмельницького.

У «Першоджерелах» вміщено документи з Державного архіву Хмельницької області.

У розділі «З редакційної пошти» подано інформацію про відкриття у Брусилові музею імені Івана Огієнка.

Розділ «До історії Огієнківського руху» присвячений огляду знакових подій, зокрема Всеукраїнській міжконфесійній науково-практичній конференції «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації» та присудженню Огієнківської премії 2014 р. (м.Житомир).

ХІ-й випуск збірника репрезентує подальший розвиток огієнкознавчих досліджень.

Видання адресовано науковцям, учителям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами української духовності та культури.

Вікторія Атаманчук, в.о.керівника
науково-дослідного центру огієнкознавства
Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка