Четвертий випуск наукового видання для політологів

Четвертий випуск наукового видання для політологів

Поділитися!

Збірник наукових праць «Політологічні студії» / Кам’янець-Подільський  національний університет імені Івана Огієнка, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України; [редкол.: В.В. Нечитайло (відп. ред) та ін.]. – Кам’янець-Подільський  національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 4. – 160 с.

Вийшов друком черговий випуск збірника наукових праць, в якому висвітлені актуальні проблеми сучасної політології. Спектр наукових розробок, поміщених у «Політологічних студіях» вражає своєю багатогранністю  тематики розвідок. Шістнадцять авторів з Кам’янця-Подільського, Львова та Києва представляють такі рубрики: «Політичні інститути і процеси», «Світова і регіональна політика», «Політична теорія та методологія політики», «Політична історія», «Політична соціологія». Серед авторів – відомі в Україні науковці: доктори історичних наук, професори Олександр Лисенко, Володимир Газін, Віталій Нечитайло та ін.

На увагу заслуговують статті, які висвітлюють теми особливостей регулювання виборчих комісій, сутності політичного ризику в сучасному українському суспільстві, найпоширеніших виборчих технологій, напрямків діяльності опозиції, сторінок світової та регіональної політики та інші актуальні питання. Збірник адресований професійним політологам, докторантам, аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку політичної науки

Ольга Комарова,
гол. редактор газети