Нові надходження літератури на абонемент фізико-математичного факультету за перше півріччя у 2015 році

Нові надходження літератури на абонемент фізико-математичного факультету за перше півріччя у 2015 році

Поділитися!

 

 1. Володіна І.Л. Інформатика, 10 кл.: універсальний комп’ютерний практикум / І.Л. Володіна, В.В. Володін. – Х.: Гімназія, 2010. – 160 с.

Посібник повністю відповідає програмам з інформатики для 10-го класу рівнів стандарту та академічного. Може використовуватися як при роботі на уроці, так і для організації самостійної різнорівневої навчальної роботи вдома, при готуванні та проведенні уроків, занять гуртків та факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять з інформатики в різних  класах з різним рівнем підготовки учнів.

 

 1. Володіна І.Л. Інформатика, 11 кл.: універсальний комп’ютерний практикум академічний рівень / І.Л. Володіна, В.В. Володін. – Х.: Гімназія, 2011. – 232 с.

Посібник повністю відповідає програмі з інформатики для 11-го класу академічного рівня. Може використовуватися як при роботі на уроці, так і для організації самостійної різнорівневої навчальної роботи вдома, при готуванні та проведенні уроків, занять гуртків та факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять з інформатики в різних  класах з різним рівнем підготовки учнів.

 

 1. Комарницький М. Елементи математичної логіки та теорії рекурсії: навч. посібник / М. Комарницький, В. Андрійчук, І. Мельник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 282 с.

Викладено основи математичної логіки та теорії рекурсії. Розглянуто алгебру висловлень, числення висловлень і числення предикатів, основні поняття теорії рекурсії. Окремий розділ присвячено викладанню елементів теорії моделей.
Для студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться математичною логікою.

 

 1. Ващук О.М. Програмне забезпечення: навч. посіб. / О.М. Ващук, В.О. Нелюбов. – Ужгород, 2008. – 132 с.

У навчальному посібнику викладено відомості щодо ефективної роботи з програмним забезпеченням автоматизованих робочих місць на базі операційної системи Microsoft Windows і програм пакету Microsoft OfficeWord, Excel, Access.
Посібник рекомендовано студентам.

 

 1. Математика, механіка та інформатика Закарпаття ХХ століття: енциклопедія / За заг. Ред. С.С. Поляка. – Ужгород : Гражда, 2004. – 112 с.

Видання складають нариси про науково та науково-педагогічну діяльність тільки тих науковців Закарпаття, досягнення яких є офіційно визнаним, тобто тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток механіки, математики й інформатики, у розвиток відповідної освіти, народився на Закарпатті або тривалий час працював у нашому краї.

 

 1. Вісник Львівського університету: Серія механіко-математична: зб. наук. праць. – Львів, 2013. – 182 с.

У віснику публікуються праці з теорії крайових задач для диференціальних рівнянь, алгебри, топології, теорії функцій комплексного змінного, функціонального аналізу, теорії ймовірностей та статистики, проблем математичного моделювання фізико-механічних процесів і механіки.

 1. Інформатика : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер О.Г. Кузьмінська, Н.А. Саражинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 240 с.

Цей підручник допоможе тобі продовжити вивчення інформатики. Він складається з п’яти розділів.

 

 1. Інформатика: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Ґенеза, 2014. – 256 с.

Навчальний матеріал підручника поділено на розділи. Кожний розділ складається з пунктів, які, у свою чергу, містять підпункти. На початку кожного пункту наведено запитання на повторення вивченого. Відповіді на них полегшать розуміння т а засвоєння нового матеріалу.

 

 1. Істер О.С. Математика: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. – К.: Ґенеза, 2014. – 296 с.

Підручник складається із чотирьох розділів, що містять 54 параграфи.

 

 1. Математика: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З.О. Сердюк. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 304 с.

Матеріал підручника поділено на 5 розділів, а розділи  –  на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі. У підручнику використовуються спеціальні позначки (піктограми).Задачі підручника мають чотири рівні складності.

 

 1. Мерзляк А.Г. Математика: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Х.: Гімназія, 2014. – 400 с.

Матеріал підручника поділено на 4 параграфи,кожний з яких складається з пунктів. Усього в підручнику 47 пунктів, кожен з них починається з викладу теоретичного матеріалу. Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач.
Для кожного пункту підібрано завдання для самостійного розв’язування.

 

 1. 100+70 задач оптимізації та бізнес-прогнозування: зб. завдань із повними розв’язаннями. – К., 2015. – 160 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

Збірник містить близько 200 задач оптимізації, математичної статистики та бізнес-прогнозування. До кожного завдання наведені ґрунтовні пояснення

Видання призначене для підготовки школярів 6-11-х класів до олімпіад із математики, конкурсів, турнірів, математичних боїв. Завдання посібника можна використовувати на уроках і в позакласній роботі як додатковий дидактичний матеріал для організації роботи з обдарованими учнями під час підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Крім того, збірник допоможе учням під час самостійної підготовки до тем ″Елементи математичного аналізу”, ″Дослідження операцій”, ″Математична статистика”.

 

 1. Загородний А.Г. Введение в физику плазмы / А.Г. Загордний, О.К. Черемных. – К.: Наук. Думка, 2014. – 696 с.

Монография состоит из двух частей. В первой части приведены устоявшиеся представления о плазме.
Во второй части на основе методов электродинамики сплошных сред дано описание электромагнитных волн в плазме. Для студентов старших курсов,  аспирантов и научных сотрудников, впервые обратившихся к изучению физики плазмы.

 

 1. Жалдак М.І. Збірник задач і вправ з теорії ймовірностей і математичної статистики: для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів / М.І. Жалдак, Н.М. Кузьміна, Г.О. Михалін. – Полтава, 2010. – 726 с.

Наведено основні теоретичні відомості та ілюстративні приклади і рисунки, зразки розв’язування задач і задачі для самостійного розв’язування.
Посібник призначений для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів.

 

 1. Криськов Ц.А. Методика викладання астрономії у школі : навч. посіб. / Ц.А. Криськов, О.М. Рачковський. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 198 с.

В посібнику описані загальні підходи до вивчення астрономії.
Посібник призначений для студентів, вчителів і учнів загальноосвіт. шкіл при вивченні дисципліни «Методика навчання астрономії».

 

 1. Федорчук В.А. Інтегральні рівняння математичного моделювання: навч. посіб. / В.А. Федорчук, В.А. Іванюк, Д.А. Верлань. – Кам’янець-Подільський, 2014. – 144 с.

У посібнику містяться відомості про основні типи інтегральних рівнянь та аналітичні і числові методи їх розвязування.
Посібник призначено для студентів спец. «Інформатика» напрямку підготовки «Системні науки та кібернетика», а також аспірантів і спец. з математичного та комп’ютерного моделювання.

 1. Скляр І. Теорія графів у школі : задачі : посіб. / І. Скляр. – К., 2015. – 128 с.

Посібник містить відомості про основні поняття теорії графів, типи графів, основні теореми теорії графів, класичні задачі теорії графів з описом ідей розв’язання.
Призначено для студентів, учителів ЗНЗ, учнів старших класів.

 

 1. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія : Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – К-ПНУ, 2014. – Вип. 11. – 212 с.

У збірнику друкуються результати досліджень, що стосуються проблем застосування математичних моделей  у різних галузях людської діяльності.
Для наукових та інженерно-технічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів, вищих навчальних закладів.

 

 1. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – КПНУ, 2014. – Вип. 11. – 244 с.

У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей  у різних галузях людської діяльності.
Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів.

 

 1. Збірник наукових праць національний університет імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – КПНУ, 2012. – Вип. 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – 318 с.

Матеріали збірника є результатом узагальнень досвіду вітчизняних та зарубіжних науковців в аспекті формування предметних і фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю.
Збірник адресований науковцям, науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам та усім, хто причетний до процесу підготовки і становлення педагогічних кадрів.

 

 1. Криськов Ц.А. Історія науки і техніки : навч. посібник для студ. фіз.-мат. І природничих спец. ун-тів / Ц.А. Криськов, Т.С. Люба, О.М. Рачковський. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 207 с.

У посібнику показано як поєднані між собою  наукова, природнича, інженерна і технічна діяльність, виробнича і гуманітарна складові культури. Розкривається картина накопичення суперечностей між людиною і природою та шляхи їх розв’язання в сучасних умовах.
Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

 

 1. Басюк Т.М. Основи інформаційних технологій: навч. посібник / Т.М. Басюк, Н.О. Думанський, О.В. Пасічник; за наук. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 392 с.

В навчальному посібнику розглядаються питання побудови та функціонування сучасних апаратів та програмних засобів, які формують інформаційну складову сучасного суспільства. Розкрито особливості понять “інформація”, “кодування даних”, “системи числення”, “архітектура комп’ютера”, “програмне забезпечення”.Визначено для студентів вищих навчальних закладів.

 

 1. Шевчук А. jQuery: учебник для начинающих / А. Шевчук .  – Х. : БЭТ, 2014. – 152 с.

Данный учебник поможет освоить библиотеку JavaScript  как начинающих web–разработчикам, так и опытным программистам.
Подробное описание и яркие примеры позволят лучше понять функионал jQuery.

 

 Абонемент фізико-математичного факультету