Позначка: фізична реабілітація

Обговорення шляхів удосконалення освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація»

12 лютого 2020 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулося чергове засідання кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, на якому розглядалося питання “Про перегляд освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я” за участі стейкхолдерів.

Читати далі