Мітки: кафедра інформатики

Успішне стажування випускника KN1-B16 групи у Web-Systems Solutions

Випускник кафедри інформатики групи KN1-B16 Владислав Олішинський успішно пройшов стажування в компанії Web-Systems Solutions, завдяки чому отримав безцінний досвід та свою першу роботу за фахом.

«Внутрішнє стажування – це наш особливий вид кайфу. Це виклик для ментора і наш внесок у кадровий резерв. Це завжди двобічний процес — ми навчаємо й навчаємося. Це досвід, який залишається з нами. Ми дякуємо всім нашим студентам за співпрацю й за успішно пройдений шлях,» – зазначили працівники компанії.

Читати далі

Виробнича практика з інформаційних технологій

25 травня 2020 року розпочалася виробнича практика з інформаційних технологій здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”.

Цьогоріч виробнича практика проходитиме відповідно до навчального плану підготовки магістра галузі знань 12 “Інформаційні технології” спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” за освітньо-професійною програмою “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, затвердженого вченою радою університету 30.08.2018 року (протокол № 7), Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, затвердженого вченою радою університету 20.05.2018 року (протокол № 5), Тимчасового порядку проведення екзаменів і заліків, атестації здобувачів вищої освіти, захисту курсових робіт (проєктів), практик за дистанційною формою навчання у Кам’янець-Подільському університеті імені Івана Огієнка під час карантину, введеного у дію наказом в. о. ректора № 36-ОД 20.04.2020 року, відповідно наказу № 209‑С “Про організацію та проведення виробничої практики «Виробнича практика з інформаційних технологій» магістрантів фізико-математичного факультету денної форми навчання” та Додатку до програми виробничої практики з інформаційних технологій галузі знань 12 “Інформаційні технології” спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” за освітньо-професійною програмою “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, затвердженого на засіданні кафедри інформатики 19.05.2020 року (протокол № 5).

Читати далі