Мітки: наукова діяльність

Опубліковано у 2016 році

26 січня 2017 року на засіданні вченої ради університету підведено підсумки наукової та науково-технічної діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2016 рік (доповідач – проректор з наукової роботи І. М. Конет).

Результати активної наукової діяльності науково-педагогічних працівників університету опубліковано в окремих виданнях, статтях, матеріалах і тезах наукових форумів різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських, регіональних). Зокрема, побачили світ 34 монографії, 2 підручники, 91 навчальний посібник, 58 методичних розробок і брошур, тобто 185 окремих видань (у 2015 році таких публікацій було 139, у 2014 році – 133). Опубліковано також 2100 статей в журналах і збірниках наукових праць (у 2015 році – 2040, у 2014 році – 2012). 13 публікацій наших викладачів зафіксовано в науковометричній базі “Scopus. Загалом – у 2016 році 290 публікацій науково-педагогічних працівників університету здійснено у виданнях, які включені до різних науковометричних баз (у 2015 році – 262, у 2014 році – 158). Читати далі

Наукова діяльність молодих вчених К-ПНУ імені І. Огієнка

Товариством молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 26 березня 2015 року було ініційовано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ГОЛОВНА ПЕРЕДУМОВА КОМПЕТЕНТНІСНОГО І СВІТОГЛЯДНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ». Читати далі