Мітки: науковий збірник

Четвертий випуск наукового видання для політологів

Збірник наукових праць «Політологічні студії» / Кам’янець-Подільський  національний університет імені Івана Огієнка, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України; [редкол.: В.В. Нечитайло (відп. ред) та ін.]. – Кам’янець-Подільський  національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 4. – 160 с.

Вийшов друком черговий випуск збірника наукових праць, в якому висвітлені актуальні проблеми сучасної політології. Спектр наукових розробок, поміщених у «Політологічних студіях» вражає своєю багатогранністю  тематики розвідок. Шістнадцять авторів з Кам’янця-Подільського, Львова та Києва представляють такі рубрики: «Політичні інститути і процеси», «Світова і регіональна політика», «Політична теорія та методологія політики», «Політична історія», «Політична соціологія». Серед авторів – відомі в Україні науковці: доктори історичних наук, професори Олександр Лисенко, Володимир Газін, Віталій Нечитайло та ін. Читати далі