Мітки: нові надходження

Нові надходження літератури на абонемент фізико-математичного факультету за перше півріччя у 2015 році

 

  1. Володіна І.Л. Інформатика, 10 кл.: універсальний комп’ютерний практикум / І.Л. Володіна, В.В. Володін. – Х.: Гімназія, 2010. – 160 с.

Посібник повністю відповідає програмам з інформатики для 10-го класу рівнів стандарту та академічного. Може використовуватися як при роботі на уроці, так і для організації самостійної різнорівневої навчальної роботи вдома, при готуванні та проведенні уроків, занять гуртків та факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять з інформатики в різних  класах з різним рівнем підготовки учнів. Читати далі

Нові надходження літератури. Центральний абонемент бібліотеки університету

Англійська мова: ІІ курс / М.О. Возна, А.Б. Гапонів, О.Ю. Васильченко, Н.С. Хоменко; за заг. ред. В.І. Карабіна. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 337 с.

Англійська мова: ІV курс / М.О. Возна, А.Б. Гапонів, О.Ю. Васильченко, Н.С. Хоменко; за заг. ред. В.І. Карабіна. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 434 с.

Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: навч.-метод. Посібник / Л.В. Артемова. – К.: Кордон, 2008. – 271 с. Читати далі

Нові надходження. Абонемент фізико-математичного факультету (перше півріччя 2013 року)

Атаманчук П.С. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів. Монографія / П.С. Атаманчук, О.П. Панчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 252 с.

Монографія є продуктом тривалої дослідницької діяльності авторів в аспектах теоретичного обґрунтування, апробації та практичного впровадження методології управління процесами формування предметних компетентностей учнів в процесі вивчення фізики та трудового навчання. Праця розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників, учителів та студентів педагогічних закладів.

Читати далі