Засідання вченої ради університету

Порядок денний

  1. Внесення змін до Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2021-2022 навчального року.

Доповідає голова вченої ради університету Копилов С.А.

  1. Затвердження освітніх програм, навчальних планів, змін до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету.

Доповідає в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Бесарабчук Г.В.

  1. Міжнародна академічна мобільність здобувачів вищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників університету: стан і перспективи.

Доповідає декан факультету іноземної філології Хоптяр А.О.

  1. Закріплення навчальних дисциплін (практик) за кафедрами університету на 2022-2023 н. р.

Доповідає перший проректор Дубінський В.А.

  1. Затвердження Орієнтованих обсягів навчального навантаження науково-педагогічних працівників університету на 2022-2023 навчальний рік.

Доповідає перший проректор Дубінський В.А.

  1. Різні.

 

Подія закінчиться.