До змісту

Збірник наукових праць “Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи”

Побачив світ черговий збірник наукових праць “Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи”, укладачами якого стала редакційна колегія на чолі з Валерієм Степанковим (академік УАІН, доктор історичних наук, професор). Рецензенти видання – Віктор Брехуненко (доктор історичних наук, професор, м. Київ) та Руслан Постоловський ( кандидат історичних наук, професор, м. Рівне).

Сьомий випуск збірника присвячений 80-річчю від дня народження професора Миколи Кукурудзяка (доктор історичних наук, професор, колишній завідувач кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського педагогічного інституту 1984-1999), тому тут уміщено ряд статей його колег та учнів, що висвітлюють різні аспекти життєвого і науково-педагогічного шляху вченого та розкрито тематику його наукових досліджень.

У збірнику вміщено праці провідних вітчизняних та зарубіжних фахових істориків, наукові інтереси яких пов’язані з дослідженням історії країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) та ролі й місця України у розвитку даного регіону. Тут опубліковано матеріали роботи круглого столу «1918 рік: переломний у світовій історії», учасниками якого були з Кам’янця-Подільського та Вінниці (Володимир Газін, Олександр Завльнюк, Олександр Кравчук, Наталія Мельник та ін.).

Збірник містить ряд тематичних розвідок, що присвячені актуальним проблемам історії Центральної та Східної Європи, зокрема: структура і склад підрозділів болгарського війська ІХ-Х ст. (Володимир Калініченко, м. Чернівці), роль єлизаветинських піратів у розвитку міжнародних комунікацій (Андрій Пастушенко,
м. Харків), цугцванг політики Варшави щодо України (Валерій Степанков, м. Кам’янець-Подільський) та ін.

Пропоноване видання є результатом роботи Міжнародного наукового центру досліджень історії Центральної та Східної Європи, що очолює академік УАІН, доктор історичних наук, професор Валерій Степанков.

Прес-центр університету

Share Our Posts

Share this post through social bookmarks.

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati

Коментарі

Скажіть нам, що ви думаєте