До змісту

Рубрика: конференція

Формування та розвиток архівознавства як наукової галузі знань та навчальної дисципліни в країнах Європи зазвичай пов’язують з кінцем XIX – початком XX ст. Дещо пізніше формування архівної науки розпочалося на українських теренах. Великий внесок у розбудову вітчизняної архівістики зробила Подільська…

 28 березня 2019 року кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка спільно із Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова,

Звітна конференція науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і здобувачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 14-15 березня 2017 року відбудеться «Звітна наукова конференція науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і здобувачів університету» за підсумками науково-дослідної діяльності у 2016 р.