Категорія: оголошення

Партнерська співпраця К-ПНУ з Інститутом вищої освіти НАПН України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у 2022 році продовжує партнерську співпрацю із Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, зокрема сприяє формуванню, збереженню та зміцненню кадрового потенціалу й створення відповідних умов для його професійного становлення, розвитку, удосконалення і самовдосконалення, що сприятиме вирішенню проблеми підвищення якості вищої освіти шляхом розвитку інституційної спроможності ЗВО в удосконаленні викладання і навчання.

Звертаємо увагу на те, що Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України оголошує у 2022 році прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії (з відривом і без відриву від виробництва) за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізаціями:

  • «Політика і лідерство у вищій освіті» (сертифікат про акредитацію від 29.07.2021 р. № 2106 з визначенням «Зразкова»);
  • «Викладання і навчання у вищій освіті» (сертифікат про акредитацію від 29.07.2021 р. № 2109 з визначенням «Зразкова»).

Читати далі