Наші науковці доповідали про міжетнічні та міжконфесійні відносини у Правобережній Україні

Наші науковці доповідали про міжетнічні та міжконфесійні відносини у Правобережній Україні

Цього року у нашому місті було проведено чимало різноманітних наукових заходів, присячених1025-й річниці хрещення України-Руси. Зокрема нещодавно, 27 вересня у міській Ратуші відбувся круглий стіл «Міжетнічні та міжконфесійні відносини у Правобережній Україні», організований Кам’янець-Подільським державним історичним музеєм-заповідником та Кам’янець-Подільською міською організацією Національної спілки краєзнавців України.

Із вступним словом виступив Р.В. Йолтуховський, вчений секретар К-ПДІМЗ, випускник історичного факультету нашого університету. З його слів, основною метою даного круглого столу був обмін думок між представниками різних соціально-гуманітарних наук про сучасний стан вивчення різних аспектів міжетнічних та міжконфесійних відносин на Правобережній Україні, публічне обговорення нових принципів і методів дослідження цієї проблематики, висловлення власних міркувань щодо подальших перспектив студіювання цієї тематики в контексті історії Поділля та України.

Разом з іншими учасниками свої доповіді представили науково-педагогічні працівники та студенти історичного факультету (док. істор. наук, проф. Л.В. Баженов, А.Г. Філінюк, О.М. Завальнюк; канд. істор. наук, доц. О.Б. Комарніцький, В.Б. Стецюк, І.А. Опря; аспіранти А.Л. Донець, О.О. Приказюк, В.В. Покалюк, І.В. Міщенко; магістр історії В.В. Пагор), педагогічного факультету (док. мистецтвознавства, проф. Н.О. Урсу, канд. архітектури, доц. І.В. Березіна, канд. мистецтвознавства, доц. І.С. Підгурний) та інші.

Сергій Щур,

аспірант історичного факультету

Фото: Ольга Комарова