Всеукраїнський семінар деканів історичних факультетів

Всеукраїнський семінар деканів історичних факультетів

24 жовтня 2013 р. на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбувся Всеукраїнський семінар деканів історичних факультетів і голів спеціалізованих вчених рад з історичних наук.

У його роботі брали участь голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «Історія України» О. Завальнюк та декан історичного факультету В. Дубінський. Перед присутніми виступили директор департаменту атестації кадрів МОН України В. Бондаренко («Удосконалення системи підготовки науковців: оновлення процедур і механізмів атестації учених»), директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України О. Удод («Проблема підготовки кадрів вищої кваліфікації у 2011-2013 рр.») і заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України О. Реєнт («Сучасні тенденції історичної науки»). Під час обговорення зазначених проблем основна увага приділялася питанням організації роботи спеціалізованих вчених рад у світлі нових рішень уряду та формування наукових фахових видань України.

Володимир Газін, заступник декана
історичного факультету з наукової роботи
та інформатизації навчального процесу.

Світлини: http://phdpu.edu.ua/