Університет активізує прикладні наукові дослідження

Університет активізує прикладні наукові дослідження

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка активізував роботу з виконання прикладних досліджень. Саме таке завдання було поставлене ректором університету проф. С.А. Копиловим перед науково-педагогічними працівниками. Як результат, у минулому році виш отримав державні кошти на реалізацію двох проектів прикладного спрямування.

Так у рамках науково-дослідної роботи «Розробка методики сталого використання та збереження біорізноманіття водойм і боліт Поділля» (керівник – доктор біологічних наук, професор Л.С. Балашов) було вперше проведено комплексне дослідження ландшафтів, флори і рослинності, фауни  прибережно-водних і водних екосистем в межах Поділля. Науковці здійснили 123 експедиційні виїзди з метою обстеження фауни, флори, ландшафтів, забору проб води, аналізу рекреаційного навантаження, визначили основні модельні об’єкти.

За результатами вивчення фауни було складено картосхему обліку чисельності хребетних тварин і комах на штучних водоймах, луках і болотах в басейнах рік Случ, Ікопоть, Південний Буг, Горинь, Серет, Збруч, Смотрич, Жванчик, Тернава, Студениця. Впродовж дослідження науковий колектив провів облік чисельності водно-болотяних птахів на болотах і водоймах в межах Хмельницької та Тернопільської областей. Під час експедиції було описано та проаналізовано понад 100 водойм різного характеру: риборозвідні ставки, річки, заболочені ділянки ставків і річок, стариці, заплави, водосховища з метою отримання іхтіологічних даних, складено попередній список видів іхтіофауни, проаналізовано негативні чинники, які впливають на іхтіофауну, виявлені інвазійні види. Відрадно, що вперше виділено та укладено класифікаційну схему біотопів для Подільського регіону, визначено рідкісні біотопи. Наукові дослідження підтверджуються методичними підходами, що використовуються в Європейських державах і були висвітлені й обговорені на конференції у Польщі.

Вагомою є значимість отриманих наукових результатів: дані дослідження були використані для «Проекту організації території національного природного парку «Подільські Товтри», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів». Також дослідження стало основою для ХVI тому Літопису НПП «Подільські Товтри», ХХ тому ПЗ «Медобори». Результати досліджень після їх завершення та обробки будуть використані для обґрунтування створення водно-болотних угідь міжнародного значення у Вінницькій,  Тернопільській,  Хмельницькій областях, а також для реалізації госпдоговірної теми «Екологічне обстеження прилеглих територій до земель, які використовуються ПАТ «Подільський цемент». Також висновки тематичних досліджень були впроваджені у грантовому проекті «Впровадження системи екологічного використання та охорони довкілля в межах територіальної громади м. Кам’янець-Подільський на прикладі Смотрицького каньйону», для якого використано моніторингові дослідження стану води, флори і фауни р. Смотрич у межах міста.

Прекрасним зразком плідної міжвузівської співпраці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Львівського національного університету імені Івана Франка є реалізація науково-дослідної роботи «Розробка і оптимізація технології отримання масивних, тонкоплівкових та наноструктурних матеріалів на основі сполук систем Pb-Bi(Sb)-Te для термоелектричних перетворювачів енергії» (керівники: доктор хімічних наук, професор Д.М. Фреїк, доктор фізико-математичних наук, професор С.І. Мудрий, кандидат фізико-математичних наук, професор Ц.А. Криськов).

Впродовж звітного року колективом науковців було виготовлено і апробовано технологічний пристрій зі змінним градієнтом температури для вирощування кристалів (захищено патентом України на корисну модель), оптимізовано технологічні режими синтезу легованих сполук телуриду свинцю (захищено патентом України на корисну модель), експериментально підтверджено модель формування та поведінки власних і домішкових дефектів у сполуках телуриду свинцю при дослідженні електрофізичних властивостей сполук, а також виготовлено дослідний зразок термоелемента й оцінена його термоелектрична ефективність.  Проміжні результати проекту експонувались на VI Міжнародній виставці «Високі технології-2013» у м. Київ та отримали два дипломи оргкомітету виставки.

Значимими є прикладні результати наукових досліджень. Так, уперше були виготовлені технологічні пристрої для синтезу напівпровідникових сполук, відпрацьовані умови холодного пресування віток термоелементів під тиском і створено пристрій електрохімічного осадження металів (мідь, нікель) для формування електричних контактів.

Наразі науковці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка готують нові проекти науково-дослідних робіт і шукають вітчизняних та закордонних партнерів для їх реалізації.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи,
В.С. Кшевецький, керівник відділу
наукової роботи і міжнародних зв’язків