Конференція психологів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Конференція психологів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Традиційно шостий рік поспіль Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка та Інститут психології імені Григорія Силовича Костюка НАПН України проводять VІ міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин (24-25 квітня 2014 року) на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Співорганізаторами конференції виступили: кафедра психології особистості Інституту психології та освіти Казанського (Приволзького) федерального університету (м. Казань, Російська Федерація), кафедра соціальної педагогіки Інституту педагогіки Жешівського університету (м. Жешів, Республіка Польща), кафедра психології Брестського державного університету імені Олександра Сергійовича Пушкіна (Республіка Білорусь), Академія педагогіки спеціальної імені Марії Гжегожевської (м. Варшава, Республіка Польща).

До проведення конференції опубліковано матеріали учасників конференції (тези) та випуски №23 і №24 збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Григорія Силовича Костюка НАНП України.

Саме напередодні проведення нашої конференції ми, співзасновники збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології» та його автори, отримали радісну звістку про те, що 8 квітня 2014 року фахове видання збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Григорія Силовича Костюка НАНП України «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» включено до міжнародної науковометричної бази даних Index Copernicus (ІС). ICV 2013: 5,68 – з 19-го випуску (2013 рік).

Учасники VІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин” відзначили актуальність наукових повідомлень учасників конференції й чітку роботу організаційного комітету і висловили особливу подяку на адресу керівництва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка й Інституту психології імені Григорія Силовича Костюка НАПН України та прийняли резолюцію щодо необхідності щорічного проведення науково-практичної конференції з обраної тематики з метою обміну інформацією, апробацією результатів теоретико-експериментальних пошуків, а також визначення досліджень на перспективу.

 А.І. Шинкарюк, завідувач кафедри
загальної та практичної психології,
доктор психологічних наук, професор,
Л.А.Онуфрієва, кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної та практичної психології