Найкращий науковий збірник історичних праць

Найкращий науковий збірник історичних праць

25 квітня 2014 року черговий збірник нашого університету – фахове видання «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки» (www.npkpnu.at.ua) був включений до міжнародної науковометричної бази даних Index Copernicus із високим рейтингом – 5,72. Index Copernicus – це міжнародна онлайнова база даних, створена в 1999 році у Польщі, що включає індексування, ранжування та реферування наукових журналів і збірників наукових праць. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.


Збірник «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки» був заснований викладачами історичного факультету у 1995 р. як відгомін традицій Наукових записок історично-філологічного факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1921 рр.). На сьогодні побачили світ 23 томи Наукових праць; готується видання 24-го тому. До редакційної колегії збірки (10-12 осіб) традиційно входить академік НАН України В.А. Смолій та провідні науковці факультету. В останнє десятиріччя відповідальним редактором збірника є доктор історичних наук професор В.С. Степанков. Утвердилася добра традиція видавати окремі томи збірника на пошану професорів факультету, які зробили істотний внесок у розвиток історичної науки й вдосконалення навчально-виховного процесу.
Зазвичай усталеними рубриками збірника є: методологія історії, історіографія та джерелознавство; всесвітня історія; давня і нова історія України; новітня історія України; регіональна історія, рецензії. Редакційна колегія акцентує увагу на актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної історії, методології історії, джерелознавства й історіографії, регіональної історії. Відтак у збірнику друкують результати своїх досліджень як провідні фахівці України, так і зарубіжжя (Познань, Краків, Нижній Новгород, Бєлгород тощо). Зміст збірника, кількість авторів (у межах 40-50-ти осіб), обсяг (28-33 др.арк.) зробили його одним з кращих серед тих, що видаються на історичних факультетах університетів й інститутів Правобережної та Західної України.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи,
В.С. Кшевецький, керівник відділу наукової роботи
і міжнародних зв’язків