Історія нашого вишу у фонді Р-582 Державного архіву Хмельницької області

Історія нашого вишу у фонді Р-582 Державного архіву Хмельницької області

Ось підходить до кінця вступна кампанія. Можливо, не всі абітурієнти, які вже зараховані до лав нашого студентства, знають, що їм пощастило навчатися в першому українському університеті. Дійсно, створення нашої Alma mater відіграло неабияку роль у подіях 1917-1921 рр. Про це свідчать історичні документи, які зберігаються в Державному архіві Хмельницької області.

Безперечно, більшість цих архівних джерел оцифровані та опубліковані сучасними дослідниками. Проте, все-таки справжнє задоволення історики отримують від безпосереднього знайомства з унікальними документами. Найбільш вартісними для дослідження, на мій погляд, є архівні справи фонду Р-582 «Кам’янець-Подільський державний український університет», який налічує 1512 од.зб. (1918-1921). Присутня серед справ і славнозвісна грамота гетьмана України Павла Скоропадського, видана 21 серпня 1918 року про заснування університету. Раджу починаючим історикам, які вступили до нас на навчання згодом «спробувати на дотик» інші важливі історичні джерела, а саме:

  • закони, постанови, рішення Ради Міністрів УНР, Ради народних комісарів;
  • накази, інструкції Міністерства народної освіти, ректора університету;
  • протоколи засідань правління вишу, ректорату, ради професорів, факультетів, кафедр; навчальні плани, звіти, доповіді, програми факультетів, кафедр; лекції з навчальних дисциплін та реферати студентів;
  • лист Симона Петлюри ректору університету Іванові Огієнку від 26 грудня 1919 року; листування ректора з Міністерством освіти, губернською земською управою, товариством «Просвіта». Вітальні листи, телеграми на честь відкриття університету; особисте листування Івана Огієнка;
  • статут, протоколи засідань, рішення студентської ради, товариства допомоги малозабезпеченим студентам, студентських зборів; студентський літературно-науковий журнал «Нова думка» (1920);
  • документи університетської бібліотеки (статут, правила, протоколи бібліотечної ради, звіти, списки, каталоги літератури);
  • документи, які включають протоколи, звіти, інформацію, акти щодо діяльності господарської ради університету, фінансово-бухгалтерські звіти, кошториси;
  • документи з особового складу викладачів та студентів.

Також у цьому фонді зберігається чимало документів, пов’язаних із відкриттям університету, з діяльністю перших двох факультетів (історико-філологічного та фізико-математичного). На 1 липня 1919 року функціонувало вже п’ять факультетів: до існуючих додалися богословський, сільськогосподарський, правничий. У нашому виші працювали видатні українські вчені, культурні та політичні діячі: І. Огієнко, П. Бучинський, П. Клименко, Д. Дорошенко, П. Клепатський, Ю. Сіцінський, М. Драй-Хмара, С. Русова та ін. Почесними членами університету були М. Грушевський, А. Кримський і В. Перетц.

У 1919-1920 рр., коли Кам’янець-Подільський був тимчасовим державним і політичним центром УНР, університет отримав відчутну матеріальну і моральну підтримку від Голови Директорії С. Петлюри та членів Уряду.

Наш університет був єдиним національним вищим навчальним закладом, що безперервно діяв у період державного суверенітету України. Рішенням колегії НКО від 21 лютого 1921 р. на його базі створили два самостійні заклади – інститут народної освіти та сільськогосподарський інститут.

Варто зазначити, що перше надходження документів до архіву відбулося ще в 1935 році. У 1970 році працівники архівної установи провели науково-технічну обробку документів. Завдяки цьому були значно вдосконалені описи фондів. Уже в період Незалежної України були розсекречені деякі справи, які також приєдналися до фонду.

 

Ольга Комарова,
гол. редактор газети.
Світлина автора