6 фахових видань, які включені до Index Copernicus

6 фахових видань, які включені до Index Copernicus

Станом на 5 вересня 2014 року шість фахових видань університету включені до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus:

  • Проблеми сучасної психології (ISSN 2227-6246);
  • Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки (ISSN 2309-2254);
  • Педагогічна освіта: теорія і практика (ISSN 2309-9763);
  • Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (ISSN 2307-4507);
  • Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (ISSN 2309-9771);
  • Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (ISSN 2309-8082).

Index Copernicus – це міжнародна онлайнова база даних, створена в 1999 році у Польщі, що включає індексування, ранжування та реферування наукових журналів і збірників наукових праць. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій науково-педагогічних працівників університету, окремих вчених або науково-дослідних установ.

Для отримання детальної інформації щодо видання, редколегії, контактної адреси потрібно здійснити пошук за номером ISSN на інтернет-ресурсі http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи
В.С. Кшевецький, керівник відділу
наукової роботи і міжнародних зв’язків