Іван Конет – лауреат премії імені М. Дарманського (2015)

Іван Конет – лауреат премії імені М. Дарманського (2015)

Іван Михайлович Конет працює у колективі університету з січня 1976 року і за цей час пройшов шлях від асистента до відомого в Україні та за її межами вченого, науково-педагогічного працівника, професора, завідувача кафедри алгебри і математичного аналізу, проректора з наукової роботи, академіка АН ВШ України.

І.М. Конет  досяг значних успіхів у справі підготовки високопрофесійних освітянських кадрів, зміцнення навчально-методичної бази, якісного зростання професорсько-викладацького складу університету.

Наукові інтереси вченого пов’язані з дослідженням проблем теорії інтегральних перетворень, крайових задач математичної фізики, історії та методики навчання математики. Іван Михайлович має понад 480 наукових праць, серед яких 11 монографій та понад 60 навчальних та методичних посібників, у тому числі 12 посібників з грифами Міністерства освіти і науки України. І.М. Конет є науковим редактором 4-х щорічних збірників наукових праць викладачів, молодих вчених та студентів і магістрантів університету, членом редколегій збірників наукових праць, які входять до переліку фахових видань, затверджених МОН України, в яких можуть публікуватись результати досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук.

У 1998-2000 pp. Іван Михайлович був членом спеціалізованої ради К. 76.051.02 із захисту кандидатських дисертацій в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, експертом МОН України з питань шкільних підручників. Упродовж останніх десяти років І.М. Конет був ініціатором та організатором міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, які проводились на базі кафедр фізико-математичного факультету та університету. Щорічно бере активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських наукових конференцій.

Професор І.М. Конет на високому методичному та професійному рівні читає курси «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Алгебра і геометрія», «Теорія інтегральних перетворень», «Рівняння математичної фізики» та ін., керує педагогічною практикою студентів, підготовкою кандидатських дисертацій, магістерських і дипломних робіт (під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, 95 дипломних робіт).

За останнє десятиріччя Іван Михайлович за вагомі дослідження у галузі фундаментальних наук (математика) в 2005-2007, 2009-2014 pp. був переможцем обласного конкурсу НДР. Він нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення № 34029, наказ № 638-к від 16.09.1998), знаком «За наукові досягнення» (посвідчення № 1129, наказ № 290-к від 13.05.2009), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2001), Грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ № 679 від 07.07.2010), Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ № 866 від 29.06.2011), Грамотою та Почесними грамотами Кам’янець-Подільської міської ради (2002, 2004, 2014), Грамотами Хмельницької обласної ради (2006, 2009, 2011), Почесними Грамотами Хмельницької державної адміністрації (1998, 2006, 2008).

Беручи до уваги вагомі здобутки І.М. Конета у розвитку освіти та науки, як Хмельниччини, так і усього освітнього та наукового простору України, 27 лютого 2015 року комісією Хмельницької обласної державної адміністрації з визначення кандидатур на присудження премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки Івана Михайловича визначено переможцем у номінації «Кращий науковець».

Потрібно відмітити те, що Україні сьогодні потрібно рухатися вперед, проводити модернізацію, впроваджувати реформи в усіх напрямах, в тому числі і в галузі освіти». Розвиток держави, та зокрема нашої Хмельниччини залежить від особистостей, творчих людей, які бачать перспективу, саме такою людиною є Іван Михайлович Конет.

Р.М. Білик, керівник відділу наукової роботи
та міжнародних зв’язків