Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів і здобувачів – 2015

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів і здобувачів – 2015

Відповідно до розпорядження ректора 24-25 березня 2015 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка проведено звітну наукову конференцію викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2014-2015 навчальному році.

24 березня конференція працювала в режимі секційних засідань у навчальних корпусах факультетів університету, наступного дня – у форматі пленарних засідань на факультетах, де було підведено підсумки роботи секційних засідань конференції та намічено перспективні плани НДР на 2015-2016 навчальний рік.

У роботі конференції працювало 11 секцій: економічних дисциплін; історії; корекційної та соціальної педагогіки і психології; українського мовознавства; іноземної філології; фізико-математичних наук, природничих наук; педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти; образотворчого мистецтва; музичного мистецтва; фізичної культури.

За підсумками конференції планується видання збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» Випуск 14.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи,
Р.М. Білик, керівник відділу наукової роботи
та міжнародних зв’язків
Світлини Ольги Комарової