Нове видання з проблем історії країн Центральної та Східної Європи

Нове видання з проблем історії країн Центральної та Східної Європи

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць / [редкол.: В. С. Степанков (головн. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 4. –  296 с.

Одним із найголовніших критеріїв якості вищого  навчального  закладу є наукова література, що видається її викладачами та аспірантами. Приємно, що історичний факультет університету кожного року видає понад десяток солідних монографій та наукових збірників, які високо оцінені вітчизняними та закордонними істориками.

Нещодавно побачив світ IV випуск щорічного збірника наукових праць «Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи». Про якість та наукову цінність даного збірника свідчать, як склад редакційної колегії (д.і.н. проф.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, С.В. Віднянський. В.А. Смолій, В.П. Газін) і рецензентів (д.і.н., проф.: В.В. Марчук, О.П. Реєнт), так і автори статей, які на фаховому рівні висвітлили різноманітні проблеми історії середніх віків, нової та новітньої історії країн регіону.

Читач може ознайомитися з рецензіями на монографії М. Волощука, чеського дослідника І. Попа та М. Мушинки, президента наукового товариства імені Т. Шевченка у Словаччині. Окремо варто згадати спогад-некролог, присвячений львівському досліднику чернечих католицьких орденів на території України Модесту Ігоревичу Чорному, який відійшов у вічність у 2014 році. Слово вдячності і пам’яті про свого колегу і друга написав професор кафедри всесвітньої історії нашого університету О. Головко.

Вражає також і географія авторів наукових статей. Адже це не лише викладачі історичного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка, але водночас і дослідники з Києва, Львова, Харкова та Вінниці. Присутні розвідки і закордонних авторів, які представляють м. Пряшів (Словацька республіка) та м. Хеб (Чеська республіка). Також радимо читачам особливу увагу звернути на такі статті:

  • Олександр Лисенко «Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової війни»;
  • Сергій Лиман «З історії вітчизняного туризму й медієвістики: Німеччина і Австрія 1858-1860 рр. очима ад’юкта Харківського університету М.Н. Петрова»;
  • Юрій Поп, Олександр Кравчук, Наталія Мельник. «Еволюція поглядів Богуміра Шмераля на чеське національне питання (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.)».

Видання стане в нагоді як викладачам, так і студентам історичних факультетів, а також всім, хто цікавиться історією Центральної та Східної Європи та хоче поглибити власні знання з  минулого України та сусідніх країн.

 

Олександр Бучковський, магістр історії,
випускник історичного факультету