Діалог вчених про постать на тлі епохи

Діалог вчених про постать на тлі епохи

У попередніх публікаціях нашого часопису ми вже знайомили читачів із серією цікавих заходів, які відбуваються на історичному факультеті в тандемі з академічними вченими. Що ж, приємно визнати, що гарна традиція таки продожується – і у студентів та професорсько-викладацького складу факультету є унікальна можливість поспілкуватися на актуальні наукові теми вітчизняної історії.

4 грудня 2015 року на історичному факультеті відбувся науково-методологічний семінар «Постать на тлі епохи: роль особи у вітчизняній історії», присвячений різним питанням історії, методології історії, історіографії та джерелознавства. Модератором заходу був Анатолій Філінюк, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України, яка стала ініціатором проведення семінару спільно з провідними науковцями Інституту історії України НАНУ.

Зі вступним словом до присутніх звернувся Володимир Дубінський, кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету. «Сьогоднішня зустріч – це цікава форма роботи, яка успішно реалізується на факультеті впродовж багатьох десятків років», – зауважив він. «Цей семінар є важливою віхою у нашій діяльності не лише історичного факультету, а й всього університету, оскільки органічна, творча, плідна наукова співпраця в такому векторі важлива для підготовки першокласних фахівців у стінах нашого факультету», – додав модератор семінару.

Упродовж заходу присутні мали змогу заслухати такі доповіді:

«Історик як публічний інтелектуал: європейський досвід і українські реалії» (Олександр Удод, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України);

«Особистість в історії: улюбленець долі (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України, Героя України П.Т. Тронька)» (Олександр Реєнт, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора інституту історії України НАН України);

«Герої та антигерої Другої світової війни: спроба деміфологізації» (Олександр Лисенко, доктор історичних наук, професор, завідувач відділом історії України Другої світової війни інституту історії України НАН України);

«Людина та епоха (до 80-річчя з дня народження ректора університету А.О. Копилова)» (Валерій Степанков, доктор історичних наук, професор, академік УАІН).

Викладачі та аспіранти факультету задавали чимало питань історикам і були активними в науковому діалозі. Гості традиційно подарували історичному факультетові нові фахові видання. Під час семінару відбулося нагородження лауреатів премії П. Тронька та вручені посвідчення новим членам Національної спілки краєзнавців.

Ольга Комарова,
гол. редактор газети