Проректору Івану Михайловичу Конету – 65!

Проректору Івану Михайловичу Конету – 65!

 

16 вересня 2016 року 65-літній ювілей святкує Іван Михайлович Конет – доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, академік АНВШ України, член Національної спілки краєзнавців України та Національної спілки журналістів України, професор кафедри математики, проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Професор Іван Михайлович Конет ніколи не був моїм викладачем, лектором чи науковим наставником. Так склалася доля, що  наша перша зустріч відбулася в кінці серпня 2012 року, коли я, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури, наказом ректора проф. С.А. Копилова за поданням проректора проф. О.В. Кеби був призначений на посаду керівника новоствореного відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків. Не буду лукавити – зустріч для мене була не простою: Іван Михайлович, вирішивши зосередитися на роботі завідувача кафедри математики, залишив посаду начальника науково-дослідного сектору, правонаступником якого й став відділ наукової роботи і міжнародних зв’язків, а я – тоді ще «молодий і зелений», займав крісло, в якому багато років працював поважний професор.

Того дня я відкрив першу рису багатогранного характеру І.М. Конета – це повага і гідне ставлення до людини, незважаючи на вік, соціальний статус, особисту симпатію чи, навпаки, її відсутність. Іван Михайлович по-батьківськи передав усі справи, ознайомив із роботою відділу, проектами, які вже були виконані і які лише планувалися, побажав успіхів і пообіцяв не відмовляти у допомозі, якщо вона мені буде потрібна. Упродовж наступного навчального року я неодноразово «зловживав» ще однією якістю Івана Михайловича Конета – неспроможність сказати «Ні», якщо він може допомогти. У кінці серпня 2012 року в мене дійсно було відчуття, що професор Конет ще повернеться і наша перша зустріч – аж ніяк не остання.

У серпні 2014 року я, і разом зі мною відділ наукової роботи і міжнародних зв’язків, перейшли у підпорядкування нового проректора з наукової роботи. Знову стресова ситуація – проректор І.М. Конет запрошує до свого кабінету для серйозної розмови. Тепер ми – Іван Михайлович, відділ наукової роботи і міжнародних зв’язків та відділ аспірантури, бібліотека, видавничий відділ – відповідаємо за наукову та міжнародну роботу і підготовку наукових кадрів. Проректор чітко ставить завдання, окреслює шляхи їх досягнення, визначає терміни виконання і проголошує для всіх нас, працівників його відділів, головну тезу: «Або ми працюємо разом і сумлінно виконуємо нашу роботу, або хтось з нас в команді не працюватиме…». Уміння налагодити роботу команди, прекрасні менеджерські якості – це третя риса І.М. Конета.

Упродовж наступних років, незважаючи на зменшення кількості штатних науково-педагогічних працівників і студентів університету, значно активізувалася науково-дослідна робота, загальне керівництво якою здійснює проректор з наукової роботи. Зокрема, за цей час викладачами опубліковано 6245 наукових статей, 92 монографії, 248 навчально-методичних посібників, 48 методичних розробок. Студентами здійснено 2261 наукову публікацію. Наукову та науково-технічну діяльність забезпечують 18 наукових шкіл, 12 науково-дослідних центри, 23 науково-дослідні лабораторії, докторантура (4 спеціальності), аспірантура (18 спеціальностей). Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників становив у 2013 році 65,7%, у 2014 році – 68%, у 2015 році – 70,7%. Викладачами університету за цей час захищено 8 докторських і 111 кандидатських дисертацій. Функціонує спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України (голова ради – доктор історичних наук, професор О.М. Завальнюк). Щороку видається 52 збірники наукових праць, зареєстрованих в Державній реєстраційній службі України, 13 збірників включені до Переліку фахових видань МОН України, в яких можуть публікуватись результати кандидатських і докторських дисертацій, 7 збірників включено до міжнародної науковометричної бази даних «Index Copernicus». У листопаді 2014 року університет зареєстровано у науковометричній базі даних «Scopus». В університеті проведено 29 міжнародних, 29 всеукраїнських і 35 регіональних наукових конференцій. 7 викладачам університету присвоєно вчене звання професора, 57 – доцента. Переможцями студентсьх предметних олімпіад стали 8 студентів університету, студентських конкурсів наукових робіт – 11 студентів.

По-справжньому незабутніми і цінними з точки зору набуття досвіду стали для мене офіційні відрядження до Міністерства освіти і науки України. Далі доля подарувала нам спільні прекрасні поїздки до Києво-Могилянської академії на святкування її 400-ліття, до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на святкування 140-ліття, до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на чергове засідання Консорціуму Варшавського та українських університетів та власне до Варшавського університету – одного з найбільших університетів Східної Європи – на урочисте відкриття навчального року. І тут уже проявилась для мене нова риса характеру Івана Михайловича: це дар імпровізованої, заздалегідь не спланованої промови перед поважною публікою, вміння підтримати розмову з різними людьми, політкоректність, ерудиція та прекрасне почуття гумору.

Крім усіх перерахованих рис І.М. Конета, зазначу, що проректор з наукової роботи насамперед відомий учений, чуйний і кваліфікований викладач, якому щиро вдячні тисячі студентів, аспірантів і колег. У його щільному графіку завжди є час і для поважних професорів, і для молодих учених. Кожному, хто звертається до нього за консультацією або звичайною життєвою порадою, він допомагає завжди більше, ніж від нього очікують. Це завжди бентежить тих, хто звернувся до нього вперше, і викликає повагу тих, хто знає його роками. Крім цього, яскравою рисою професора є чесність. Чесність як проректора, чесність як ученого, чесність як людини. Величезний досвід, глибокі знання, відповідальність за власні рішення є складовими особистості І.М. Конета.

Водночас вражає знання мови і літератури І.М. Конетом: граматика, орфографія, синтаксис, стилістика, увага до деталей тощо… Для мене – філолога – справжнім задоволенням було робити коректуру збірника наукових праць після того, як його опрацьовував доктор фізико-математичних наук.

Ще одна грань особистості професора Конета – це фанатична відданість футболу і глибоке розуміння шахів. Іван Михайлович почав вболівати за ФК «Барселона», коли це ще не було «мейнстрімом», а в щахи проректора Конета в стінах університету навряд чи хтось зможе обіграти.

Разом з цим, Іван Михайлович – це надзвичайно скромна людина, з почуттям власної гідності та глибокої поваги до оточуючих, що послідовно проявляється у кожному його проекті, кожній його справі, кожному завданні, яке він ставить перед науково-педагогічними працівниками університету і підпорядкованими йому структурами.

Проректор Іван Михайлович Конет ніколи не був моїм викладачем, лектором чи науковим наставником. Проте за цих п’ять коротких років він став для мене прикладом справжнього Вченого та прикладом справжньої Людини.

З ювілеєм Вас, дорогий Іване Михайловичу!

 В.С. Кшевецький, кандидат
філологічних  наук, доцент,
декан факультету іноземної філології