Феномен полемічної літератури XVI століття

Феномен полемічної літератури XVI століття

Полемічна література, як культурний феномен, набула особливого значення в XVI ст. Це – твори релігійного характеру, присвячені проблемі об’єднання православної та католицької церкви на Україні. Навколо укладення майбутньої унії точилися гострі суперечки, що й відобразилося в численних полемічних літературних творах.

Проблема полеміки уніатів, єзуїтів та православних у XVI ст. сьогодні не до кінця вирішена в науці, тому сучасні історики, літературознавці та мовознавці намагаються ґрунтовно дослідити це явище.

14 березня 2019 року в 24 аудиторії історичного факультету нашого вишу викладачi та студенти історичного факультету разом із кафедрою української літератури та компаративістики провели круглий стіл на тему “Полемічна література в контексті національно-культурного відродження України кінця XVI – першої половини XVII ст.”. Захід було проведено у форматі дискусійної платформи.

Під час роботи круглого столу з доповідями виступили Ігор Опря, доцент кафедри всесвітньої історії (тема доповіді – “Берестейська церковна унія 1596 року в контексті європейських реформаційних процесів”), Олег Рарицький, завідувач кафедри української літератури та компаративістики (тема доповіді – “Полемічна творчість як літературний феномен”), Марат Цішковський,  священик ПЦУ (тема доповіді – “Унійна політика Римської церкви: зміст і наслідки”).

Були заслухані також доповіді студентів третього курсу історичного факультету Євгена Левінзона, Юрія Крайняя і Максима Сльозкіна.

В обговоренні матеріалів доповідей взяли участь працівники бібліотеки історичного факультету, студенти та викладачі.

Максим Сльозкін