XIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ ст.»

XIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ ст.»

14-15 травня 2020 року на економічному факультеті у дистанційному форматі відбулася ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті». Співорганізаторами заходу виступили Міністерство освіти і науки України, Інститут економіки промисловості НАН України, Комратський державний університет, м. Комрат (Республіка Молдова), Інститут економіки Національної академії наук Білорусі (Республіка Білорусь), Державний економічний університет в Познані (Республіка Польща).

У конференції прийняло участь 88 представників наукової спільноти, у тому числі 30 іноземних учасники – 24 учасники з Республіки Білорусь, 1 учасник з Республіки Польща, 5 учасників з Республіки Молдова. Широкою була і вітчизняна географія конференції: міста Київ, Харків, Львів, Ніжин, Полтава, Хмельницький, Кам’янець-Подільський.

Про високий рівень науковості заходу свідчить те, що в цілому у конференції взяли участь: 18 докторів наук; 13 професорів; 47 кандидатів наук; 21 доцент, 4 старших наукових співробітники. Широкою була презентована академічна наукова спільнота. У конференції взяли участь представники 4 наукових установ та 11 українських та іноземних вищих навчальних закладів. Учасниками конференції були також економісти-практики, фінансисти та підприємці.

Робота конференції проходила у дистанційному форматі, що передбачав попереднє розміщення доповідей учасників на сайті економічного факультету для ознайомлення та обговорення. Доповіді учасників охоплювали актуальну соціально-економічну тематику, що стосувалася питань інноваційного розвитку, цифрової трансформації економіки та суспільства, проблем та перспектив розвитку підприємства і підприємництва, пріоритетів забезпечення розвитку людського потенціалу та нагромадження людського капіталу, розвитку індустрії туризму та готельно-ресторанного бізнесу, сталого розвитку країн та регіонів в умовах інтеграційних процесів.

Дякуємо учасникам та бажаємо подальших наукових здобутків!

Т.Л. Боднарчук, заступник декана економічного факультету

з наукової роботи та інформатизації навчального процесу