Дев’ята Міжнародна наукова конференція у новому дистанційному форматі проведення

Дев’ята Міжнародна наукова конференція у новому дистанційному форматі проведення

14-15 травня 2020 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася IX Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». Зважаючи на епідеміологічну ситуацію в нашій країні й у світі, цього року вона змінила свій формат проведення – в режимі онлайн із використанням сервісу Google Meet G Suite. Робота конференції була організована у форматі пленарних та секційних доповідей.

Відкриття конференції розпочалося вітальним словом проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктора фізико-математичних наук, професора Конета Івана Михайловича, котрий у своїй доповіді ознайомив учасників конференції зі сторічною історією університету, а також розповів про сьогодення вишу.

Далі конференція продовжила роботу у форматі пленарного засідання, під час якого виступили з доповідями:

  • доктор технічних наук, член-кореспондент НАПН України, співголова програмного комітету, професор Верлань Анатолій Федорович (Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, м. Київ);
  • доктор технічних наук, співголова програмного комітету, професор Бейко Іван Васильович (Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ);
  • доктор технічних наук, професор Власюк Анатолій Павлович (Національний університет «Острозька академія», м. Острог);
  • кандидат технічних наук, доцент Коваленко Олексій Єпіфанович (Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, м. Київ).

Після невеликої перерви свої доповіді виголосили:

Бак Сергій Миколайович (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця), Черевко Ігор Михайлович у співавторстві з Тузик І.І., Клевчук І.І. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці).Cвоїм закордонним досвідом наукової роботи поділився також учасник із Автономного університету Коауїла (м. Сальтільйо, Мексика) Felix R. Saucedo-Zendejo в доповіді «Meshfree mathematical modeling and computer simulation of mould filling processes».

Подальше обговорення доповідей  конференції продовжилося 15 травня відповідно в секціях:

  • Математичне та комп’ютерне моделювання у прикладних задачах;
  • Методи моделювання та прогнозування динамічних процесів;
  • Моделювання та оптимізація керованих процесів. Питання оптимізації обчислень. Системний аналіз та прийняття рішень;
  • Інформаційні технології в освіті.

Цікавими та глибокозмістовними були доповіді Конета Івана Михайловича «Параболічні крайові задачі в напівобмежених кусково-однорідних клиновидних  циліндрично-кругових середовищах» (стаття у співавторстві і Громик А.П. і Пилипюк Т.М.) та Івана Васильовича Бейка «Підвищення якості комп’ютеризованого навчання з поглибленням знань на основі експериментів».

На секційних засіданнях свої доповіді виголосили також науково-педагогічні працівники кафедри інформатики К-ПНУ імені Івана Огієнка, як-от кандидат технічних наук, доцент Іванюк Віталій Анатолійович (тема доповіді : «Методи та засоби математичного моделювання динамічних процесів в керованих технічних системах на основі одновимірних поліноміальних інтегральних моделей Вольтерри»), завідувач навчальних лабораторій обчислювальної техніки КПНУ імені Івана Огієнка, асистент кафедри інформатики Грищук Віолетта Анатоліївна у співавторстві із кандидатом технічних наук, старшим викладачем кафедри інформатики Понеділком Вадимом Віталійовичем (тема доповіді «Розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерри методом колокацій»).

Активними учасниками обговорень наукових доповідей були Верлань Анатолій Федорович та Мороз Володимир Іванович.

На закритті конференції всі охочі мали змогу висловити своє враження від її проведення та внести пропозиції й побажання щодо організації і проведення таких наукових зібрань у майбутньому.

«На завершення від імені ректорату хочу подякувати всім учасникам конференції, насамперед нашим співголовам, доповідачам, котрі виголосили цікавій змістовні доповіді, нашим майбутнім докторам, оскільки мали можливість ознайомитися з їхніми науковими здобутками в тій чи тій галузі сучасної науки. Вважаю, що конференція пройшла успішно, незважаючи на те, що це перша конференція в онлайн-режимі. Дякую всім, хто активно виступав, доповідав, коментував, давав запитання, хто сприйняв цю конференцію як важливу подію в науковому житті нашого факультету», – зазначив професор Іван Михайлович Конет.

«Залишилося оголосити одне: це трохи сумно, але на цьому ми завершуємо роботу 9-ої наукової конференції. Сподіваюся, що 10-а конференція буде вже проводитися очно, а не в режимі онлайн. Міцного здоров’я, високої стійкості до всіх проявів сьогодення, щоб у нас було багато сил подолати всі негаразди. Бажаю всім нових наукових здобутків. Усім дякую!» – сказав насамкінець професор Федорчук Володимир Анатолійович.

Матеріали конференції опубліковані в збірнику наукових праць «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації».

Кращі наукові результати учасників конференції у форматі наукових статей приймаються для опублікування в збірниках наукових праць категорії «Б»:

  • «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки» http://mcm-math.kpnu.edu.ua/;
  • «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки» http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/.

Кафедра інформатики