Категорія: конференція

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2019 році

За підсумками науково-дослідної роботи  викладачів, докторантів і аспірантів університету в 2019 році 3-4 березня 2020 році відбулася звітна наукова конференція.

3 березня конференція проводилася в режимі секційних та підсекційних засідань у навчальних корпусах університету. Працювали 10 секцій: економічних дисциплін, історії, корекційної та соціальної педагогіки і психології, української філології та журналістики, іноземної філології, фізико-математичних наук, природничих наук, педагогіки та методики дошкільної і початкової освіти, мистецьких дисциплін, фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

Читати далі

Міжнародна конференція “Від палеоліту до козацької України”

21-23 листопада в Києві відбулася Міжнародна конференція “Від палеоліту до козацької України”, присвячена 100-річчю від дня народження відомого українського археолога Дмитра Яковича Телегіна.

Організатори конференції – Інститут археології НАН України та Національний університет Києво-Могилянська академія.

Читати далі

Конференція пам’яті Івана Козака

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Трансгресивні виміри соціокультури буття постмодерну». Зібрання проходило 26-27 листопада і присвячувалося пам’яті кандидата філософських наук, доцента кафедри філософських дисциплін Івана Козака. Читати далі

Польське письменництво України

Під такою назвою 25 жовтня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася перша Міжнародна наукова конференція.

Організатори заходу – Сергій Копилов, ректор К-ПНУ імені Іана Огієнка, доктор історичних наук, Іван Конет, проректор із наукової роботи, Алла Хоптяр, декан факультету іноземної філології, Семен Абрамович, завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства. Читати далі

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії»

23-24 жовтня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії».
У конференції взяли участь понад 200 науковців, методистів, учителів, вихователів, студентів із різних куточків України. В ході конференції обговорювалися питання про проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку, використання  інноваційних технологій у розвитку дитини дошкільного віку, професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації; питання наступності дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці, питання психологічного супроводу становлення особистості дитини. Читати далі

Фразеологія в лінгвокультурному просторі

14-15 травня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Фразеологія в лінгвокультурному просторі», організована кафедрою української мови разом з Інститутом української мови НАН України та Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки.

Вітальне слово учасникам конференції виголосив ректор Сергій Копилов.


На важливості й актуальності досліджень з лексики та фразеології для вивчення історії та розвитку української мови і славістики загалом наголосив Павло Гриценко, директор Інституту української мови, доктор філологічних наук, професор.

На пленарному засіданні викладачі і студенти факультету української філології та журналістики мали можливість слухати цікаві доповіді про стан дослідження загальнонародної та діалектної фразеології, проблеми її вичленовування та класифікації, типи трансформацій, функціонування фразеологічних одиниць у художніх текстах професорів Григорія Аркушина, Маргарити Жуйкової, Марії Личук, Тетяни Семашко, Людмили Марчук, доцента Наталії Коваленко.

Загалом доповіді вчених із дослідження фразеології в різних аспектах було виголошено в 6 секціях.

У рамках конференції відбулися презентації нових лексикографічних праць і наших викладачів – «Фразеологічного словника подільських і суміжних говірок» Наталії Коваленко, доцента кафедри української мови, і словника «Фразеологізми в ідіостилі Анатолія Свидницького» Бориса Коваленка, декана факультету української філології та журналістики.

Сподіваємося, що конференція з актуальних проблем досліджень фразеології в лінгвокультурному просторі стане традиційною в нашому столітньому університеті.

Кафедра української мови

Відбулася V Міжнародна науково-практична конференція«Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

17-18 квітня 2019 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти».

Співорганізаторами виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Рівненський державний гуманітарний університет, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

У конференції взяло участь понад 300 науковців, методистів, учителів, вихователів-методистів із різних областей України (Вінницька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, Черкаська) та із зарубіжжя (Бельгія, Білорусь, Китай, Молдова, Німеччина, Польща, Чехія).

Працювали такі секції:

  1. Проблеми наступності в умовах підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у Новій українській школі.
  2. Наступність у дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії та практиці.
  3. Проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах модернізації дошкільної і початкової освіти.
  4. Психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів.
  5. Наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.
  6. Інноваційні підходи професійної підготовки майбутніх фахівців.

За результатами конференції планується видання збірника матеріалів конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» (вип. 2).

Катерина Демчик, старший викладач

кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Архівістика: теорія, методика та практика

Формування та розвиток архівознавства як наукової галузі знань та навчальної дисципліни в країнах Європи зазвичай пов’язують з кінцем XIX – початком XX ст. Дещо пізніше формування архівної науки розпочалося на українських теренах.

Великий внесок у розбудову вітчизняної архівістики зробила Подільська архівна комісія, котра стояла на захисті та збереженні власнеукраїнської архівної спадщини на початку ХХ століття. Закономірним є те, що саме в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 11-12 квітня 2019 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Архівістика: теорія, методика, практика”, у якій взяли участь провідні фахівці-архівісти не лише з усіх куточків України, а й із-за кордону.

Перед початком конференції відбулася презентація наукових видань Державного архіву Хмельницької області – “В боротьбі за Україну: протистояння Якова Гальчевського більшовицькій владі в 1921-1924 рр. на Поділлі” та “Церковні літописи Поділля. Документи Фонду 315 “Подільська духовна консисторія (1795-1920 рр.)”.

На пленарному засіданні до присутніх звернувся ректор університету Сергій Копилов, який зазначив, що такі зустрічі є важливими, адже під час наукових дискусій віднаходиться істина.

Також із вітальними словами виступив директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич, котрий закцентував увагу учасників конференції на необхідності жвавого обговорення нагальних проблем, що стосуються сучасної української архівістики. За дорученням голови Хмельниьцкої обласної ради Михайла Загороднього, директор держархіву вручив грамоти обласної ради працівникам та викладачам університету. Окрему відзнаку отримав колектив кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін історичного факультету нашого вишу.

Вітання учасникам конференції від міського голови Кам’янця-Подільського Михайла Сімашкевича передав секретар виконавчого комітету міьскої ради Дмитро Васильянов. Він побажав усім присутнім плідної роботи та змістовних дискусій.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді про наукові здобутки провідних архівних установ України, зокрема своїми досягненнями поділилися директор Центрального державного електронного архіву України Юрій Ковтанюк, директор Центрального державного кінофотофоноархіву України Владислав Берковський, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Олександр Гаранін та директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич.

Загалом, конференція пройшла в атмосфері змістовних наукових дискусій.

Олена Валяровська, Сльозкін Максим