«Біблія як інтертекст світової літератури»

«Біблія як інтертекст світової літератури»

26 листопада відбулася відкрита міжфакультетська лекція доктора філологічних наук, професора Семена Дмитровича Абрамовича на тему «Біблія як інтертекст світової літератури».

Три ключові тези: 1) європейська література сформувалася не лише на основі давньогрецької міфології (як про це говорить класична історія літератури) – ключову роль у її розвитку відіграла і відіграє саме Біблія; 2) усе в світі тримається на Любові; 3) потрібно бути володарем своїх пристрастей.

У листопаді цього року у Видавничому домі Дмитра Бураго побачила світ монографія «Статті про літературу» Семена Дмитровича. Книга відомого українського вченого складається зі створених упродовж багатьох років наукових статей, присвячених важливим теоретичним та історико-культурним аспектам вітчизняної та світової літератури, маловідомим або не вирішеним остаточно й досі актуальним науковим проблемам.

Попри очевидну різноаспектність та різноракурсність авторського підходу, книга будується на певній, послідовно дотриманій точці зору, оскільки в ній величезний за обсягом літературний матеріал розглянуто в силовому полі зміни й боротьби духовно-аксіологічних первнів від епохи формування сакральних текстів на кшталт Біблії до доби постмодернізму.

Дослідження рекомендовано науковцям-гумантаріям, дослідникам літератури, аспірантам, студентам-філологам.

Володимир Кшевецький,
декан факультету іноземної філології