Школа молодого фізика

Школа молодого фізика

Поділитися!

Кафедра фізики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошує учнів 9-10 класів в школу молодого фізика. Ми пропонуємо Вам:

Поглиблене вивчення фізики:

  • розгляд тем, що не входять до шкільної програми;
  • розв’язування задач підвищеної складності, в тому числі олімпіадних;
  • розв’язування тестів для підготовки до ЗНО.

Виконання лабораторних робіт на базі навчальних лабораторій:

  • розширить отримані раніше знання з розділів фізики;
  • дасть змогу перевірити закони фізики на практиці;
  • розвине вміння опрацьовувати експериментальні дані, обчислювати шукані величини та оцінювати точність проведених вимірів;
  • виробить навики роботи з обладнанням.

Заняття у наукових гуртках:

  • набуття навиків проведення наукового фізичного експерименту;
  • ознайомлення з методиками обробки результатів наукових експериментів та програмним забезпеченням, що використовується при обробці та оформленні       отриманих даних;
  • участь у конкурсах наукових робіт, зокрема в конкурсі МАН України.