Міжнародне співробітництво кафедри української мови

Міжнародне співробітництво кафедри української мови

Поділитися!

18 – 19 лютого 2016 року у Вітебському державному університеті імені П. М. Машерова відбулася Міжнародна наукова конференція «Регіональна ономастика: проблеми і перспективи дослідження». Науковців нашого університету представляла професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови Марчук Людмила Миколаївна, яка керувала секцією «Сучасні проблеми топоніміки» та виступила з доповіддю «Урбаноніми Кам’янця-Подільського: лінгвокультурологічний аспект».

Проблеми становлення та розвитку ономастики, збереження місцевої топонімії та антропонімії, перейменування назв населених пунктів та вулиць внаслідок історичних та культурних змін, топоморфний код культури, відображення професійної діяльності та соціальних відношень в ойконімії, літературна ономастика – ось ті головні питання, над якими працювали та дискутували більше 100 учених з п’яти країн світу. Результати конференції відбито у збірнику наукових праць Вітебського державного університету ім. П. М. Машерова, який розраховано на наукових співробітників, аспірантів, студентів та усіх зацікавлених проблемами ономастики.

Таким чином, сучасна лінгвістична наука піднімає питання розуміння топонімів як проблему визначення національної самобутності, що є справою культурної та загальнолюдської спадщини, надзвичайно важливою для ідентифікації народу у глобалізаційному сучасному світі.

Кафедра української мови